Időállapot: közlönyállapot (2009.VII.3.)

2009. évi LXIX. törvény

a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló 2008. évi CII. törvény módosításáról * 

1. § A Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló 2008. évi CII. törvény (továbbiakban: költségvetési törvény) 5. számú melléklet 12. Önkormányzatok és jogi személyiségű társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítésének támogatása jogcím 3. bekezdés a) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(A 2 pont szerinti célokhoz EU Önerő Alap támogatást kizárólag az alábbi helyi önkormányzatok, illetve jogi személyiségű társulásaik igényelhetnek:)

a) a külön jogszabály szerinti társadalmi, gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, vagy az országos átlagot jelentősen meghaladó munkanélküliséggel sújtott települések;”

2. § A költségvetési törvény 5. számú melléklet 12. Önkormányzatok és jogi személyiségű társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítésének támogatása jogcím 3. bekezdés e) pontja az alábbiak szerint módosul és új f) ponttal egészül ki:

(A 2 pont szerinti célokhoz EU Önerő Alap támogatást kizárólag az alábbi helyi önkormányzatok, illetve jogi személyiségű társulásaik igényelhetnek:)

e) a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény (a továbbiakban: Ttv.) 16. §-a szerinti jogi személyiségű társulások, amelyek támogatást kizárólag az a), b) vagy c) pont szerinti feltételeknek megfelelő tagjaik által biztosítani szükséges saját forrás alapján igényelhetnek;

f) Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata, és azon önkormányzat, amely a „Pécs - Európa Kulturális Fővárosa” kiemelt projekt részprojektjeihez saját forrást biztosít.”

3. § E törvény a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére