Időállapot: közlönyállapot (2009.VII.14.)

2009. évi LXXXI. törvény

az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény módosításáról * 

1. § Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 175. §-a a következő (24) bekezdéssel egészül ki:

„(24) Ha az önkormányzat rendelete így rendelkezik, az önkormányzati adóhatósághoz teljesítendő bejelentés, bevallás, illetve adatszolgáltatás az önkormányzat által közzétett módon, elektronikus úton is teljesíthető. Az önkormányzati rendelet előírhatja, hogy az adószámmal rendelkező adózó a bejelentést, a bevallást, illetve az adatszolgáltatást elektronikus úton teljesíti.”

2. § (1) Ez a törvény a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Ez a törvény a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.


  Vissza az oldal tetejére