Időállapot: közlönyállapot (2009.X.16.)

2009. évi XCIII. törvény

a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Általános Konferenciája 7. ülésszakán elfogadott, a foglalkozási betegségek kártalanításáról szóló 1925. évi 18. számú Egyezmény felmondásáról * 

1. § Az Országgyűlés e törvénnyel felhatalmazást ad az 1928. évi XXX. törvény által kihirdetett, a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Általános Konferenciája 7. ülésszakán elfogadott, a foglalkozási betegségek kártalanításáról szóló 1925. évi 18. számú Egyezmény (a továbbiakban: Egyezmény) felmondására.

2. § (1) Ez a törvény a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Az Egyezmény felmondásának hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti az 1925. évben Genfben tartott Nemzetközi Munkaügyi Egyetemes Értekezlet által a foglalkozási betegségek kártalanítása tárgyában tervezet alakjában elfogadott nemzetközi egyezmény becikkelyezéséről szóló 1928. évi XXX. törvény.

(3) Az Egyezmény felmondásának hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti az egyes jogszabályok és jogszabályi rendelkezések hatályon kívül helyezéséről szóló 2007. évi LXXXII. törvény mellékletének 54. pontja.

(4) Az Egyezmény felmondásának hatálybalépése napját, valamint a (2) bekezdésben meghatározott időpont naptári napját a külpolitikáért felelős miniszter, annak ismertté válását követően, a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett egyedi határozatával állapítja meg.

(5) E törvény végrehajtásához szükséges intézkedésekről a foglalkoztatáspolitikáért, valamint az egészségügyért felelős miniszter gondoskodik.

(6) E törvény az Egyezmény felmondásának hatálybalépését követő napon hatályát veszti.


  Vissza az oldal tetejére