Időállapot: közlönyállapot (2009.X.16.)

2009. évi XCIV. törvény

a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Általános Konferenciája 8. ülésszakán elfogadott, a kivándorlók hajókon történő felügyeletének egyszerűsítéséről szóló 1926. évi 21. számú Egyezmény felmondásáról * 

1. § Az Országgyűlés e törvénnyel felhatalmazást ad az 1931. évi VII. törvény által kihirdetett, a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Általános Konferenciája 8. ülésszakán elfogadott, a kivándorlók hajókon történő felügyeletének egyszerűsítéséről szóló 1926. évi 21. számú Egyezmény (a továbbiakban: Egyezmény) felmondására.

2. § (1) Ez a törvény a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Az Egyezmény felmondásának hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti az 1926. évben, Genfben tartott Nemzetközi Munkaügyi Egyetemes Értekezlet által a kivándorlók hajókon történő felügyeletének egyszerűsítése tárgyában tervezet alakjában elfogadott nemzetközi egyezmény becikkelyezéséről szóló 1931. évi VII. törvény.

(3) Az Egyezmény felmondásának hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti az egyes jogszabályok és jogszabályi rendelkezések hatályon kívül helyezéséről szóló 2007. évi LXXXII. törvény mellékletének 75. pontja.

(4) Az Egyezmény felmondásának hatálybalépése napját, valamint a (2) bekezdésben meghatározott időpont naptári napját a külpolitikáért felelős miniszter, annak ismertté válását követően, a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett egyedi határozatával állapítja meg.

(5) E törvény végrehajtásához szükséges intézkedésekről a foglalkoztatáspolitikáért, valamint a közlekedésért felelős miniszter gondoskodik.

(6) E törvény az Egyezmény felmondásának hatálybalépését követő napon hatályát veszti.


  Vissza az oldal tetejére