Időállapot: közlönyállapot (2009.X.29.)

2009. évi CII. törvény

a termőföldről szóló 1994. évi LV. törvény módosításáról * 

1. § A termőföldről szóló 1994. évi LV. törvény (a továbbiakban: Tft.) 8/A. § (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(3) A mezőgazdasági igazgatási szervnek az igazolását környezettanulmány alapján kell kiállítania. A környezettanulmány során a mezőgazdasági igazgatási szerv a mezőgazdasági tevékenység folytatását vizsgálja.”

2. § E törvény a kihirdetést követő nyolcadik napon lép hatályba, azzal, hogy a Tft. e törvénnyel módosított rendelkezéseit az e törvény hatálybalépését követően indult eljárásokban kell alkalmazni.


  Vissza az oldal tetejére