Időállapot: közlönyállapot (2009.XI.16.)

2009. évi CXVIII. törvény

a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény módosításáról * 

1. § A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 40. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki, s a jelenlegi (3)-(13) bekezdés számozása (4)-(14) bekezdésre módosul:

„(3) A szervezeti és működési szabályzatban meghatározhatók azok a közoktatási intézmény biztonságos működését garantáló szabályok, amelyek megtartása kötelező a közoktatási intézmény területén tartózkodó szülőknek, illetve a közoktatási intézménnyel kapcsolatban nem álló más személyeknek. A szervezeti és működési szabályzat e rendelkezéseit hozzáférhetővé kell tenni oly módon, hogy azokat bárki megismerhesse.”

2. § (1) Ez a törvény a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

(2) Ez a törvény a kihirdetését követő 20. napon hatályát veszti.


  Vissza az oldal tetejére