Időállapot: közlönyállapot (2009.XII.29.)

2009. évi CLVI. törvény

a sportról szóló 2004. évi I. törvény módosításáról * 

1. § A sportról szóló 2004. évi I. törvény 48. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Wesselényi Miklós Sportközalapítvány és a Mező Ferenc Sportközalapítvány (a továbbiakban együtt: sportközalapítványok) a sport állami támogatási rendszerében az e törvényben és az alapító okirataiban meghatározott feladatokat látják el. A sportközalapítványok működése az államháztartáson belüli és kívüli eredetű bevételeik - külön jogszabályban meghatározott - arányától független.”

2. § Ez a törvény 2010. január 1-jén lép hatályba és 2010. január 2-án hatályát veszti.


  Vissza az oldal tetejére