Időállapot: közlönyállapot (2009.XII.29.)

2009. évi CLVII. törvény

a rehabilitációs járadékról szóló 2007. évi LXXXIV. törvény módosításáról * 

1. § A rehabilitációs járadékról szóló 2007. évi LXXXIV. törvény 3. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Rehabilitációs járadékra nem jogosult az, aki

a) öregségi nyugdíjban, előrehozott öregségi nyugdíjban, csökkentett összegű előrehozott öregségi nyugdíjban, korkedvezményes nyugdíjban, rokkantsági nyugdíjban, baleseti rokkantsági nyugdíjban,

b) bányásznyugdíjban, korengedményes nyugdíjban, egyes művészeti tevékenységet folytatók öregségi nyugdíjában, szolgálati nyugdíjban, az országgyűlési képviselők javadalmazásáról szóló törvény alapján járó öregségi nyugdíjban, polgármester öregségi nyugdíjában vagy közszolgálati járadékában,

c) terhességi-gyermekágyi segélyben, gyermekgondozási díjban, táppénzben, baleseti táppénzben,

d) munkanélküliség esetére járó ellátásban,

e) átmeneti járadékban, rendszeres szociális járadékban, bányász dolgozók egészségkárosodási járadékában, rokkantsági járadékban

részesül.”

2. § (1) E törvény 2010. január 1-jén lép hatályba.

(2) E törvény rendelkezéseit a hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.


  Vissza az oldal tetejére