Időállapot: közlönyállapot (2009.XII.29.)

2009. évi CLVIII. törvény

a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény módosításáról * 

1. § A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 1. számú mellékletének 3.2.2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[3.2. az az összeg, amelyet]

„3.2.2. a sportról szóló törvény szerinti, vállalkozási tevékenységet nem folytató sportközalapítványtól kap a magánszemély, feltéve, hogy a sportközalapítvány a részére történő befizetésről (nem pénzbeli juttatásról) adó- vagy adóalapcsökkentés igénybevételére jogosító igazolást nem ad (adott) ki.”

2. § Az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvénnyel és a megtakarítások ösztönzésével összefüggő törvénymódosításokról szóló 2009. évi CXVI. törvény 134. §-ának 13. pontjában a „3.2.1. és 3.2.2. alpontjai” szövegrész a „3.2.1. alpontja” szöveggel lép hatályba.

3. § Ez a törvény 2010. január 1-jén lép hatályba és 2010. január 2-án hatályát veszti.


  Vissza az oldal tetejére