Időállapot: közlönyállapot (2009.III.25.)

22/2009. (III. 25.) OGY határozat

a Fogyasztóvédelmi eseti bizottság tevékenységéről szóló jelentés elfogadásáról és a fogyasztóvédelem további erősítését szolgáló intézkedésekről * 

1. Az Országgyűlés elfogadja a Fogyasztóvédelmi eseti bizottság tevékenységéről szóló jelentést.

2. Az Országgyűlés felkéri a Kormányt, hogy vizsgálja meg az alábbi javaslatok törvényekbe és más jogszabályokba való beépítésének lehetőségét:

a) A lakossági pénzügyi szolgáltatások területén a fogyasztók védelmét teljesebbé tévő - a közösségi jogi rendelkezéseket is szem előtt tartó - szabályozás kialakítása, különös tekintettel az ügyfelek előzetes tájékoztatására, a szerződési feltételek ügyfél számára kedvezőtlen egyoldalú módosítására, az előtörlesztés, valamint a pénzügyi termékek közvetítésének szabályaira.

b) A közétkeztetést ellátó szolgáltató kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás reformja annak érdekében, hogy az elbírálás során a minőség, az élelmiszer-biztonság és az egészséges táplálkozás fő szemponttá válhasson.

c) A közétkeztetésre vonatkozó jogi szabályozásban a korcsoportonként előírt energia- és tápanyag-beviteli értékek kötelezővé tétele.

d) Az egészségre ható termékekre vonatkozó joganyag áttekintése és szükség szerinti módosítása.

e) Az építőipari szolgáltatásokra és termékekre vonatkozó jogszabályokban a kötelező alkalmassági időre vonatkozó rendelkezések összhangjának biztosítása.

f) A szociális szolgáltatások igénybe vevőire vonatkozó jogi szabályozás fogyasztóvédelmi megközelítésű felülvizsgálata.

3. Az Országgyűlés felkéri a Kormányt, hogy dolgozzon ki intézkedési tervet az alábbi javaslatok megvalósítása érdekében:

a) A felelős hitelezői és hitelfelvevői magatartás erősítése. A pénzügyi szolgáltatások területén a fogyasztói tudatosság növelése, a fogyasztók pénzügyi ismereteinek és a pénzügyi kultúrának a fejlesztése.

b) A gyermekintézmények élelmezési és szolgáltatási színvonalának javítása, a hátrányos helyzetű gyermekek megfelelő táplálkozásának elősegítése a közétkeztetésben.

c) A közétkeztetés finanszírozásának felülvizsgálata, a nyersanyagnorma minimális összegének meghatározása.

d) Tagállami fellépés lehetőségének áttekintése az egészségre ható termékekre vonatkozó európai uniós szabályozás szigorítása és egyértelművé tétele érdekében.

e) Az energiapiaci liberalizáció során a fogyasztóvédelem szempontjainak érvényesítése.

f) A hatékonyabb ellenőrzés érdekében az építés-ellenőrzést végző hatóságok finanszírozásának növelése és szervezeti megerősítése.

g) A szociális szolgáltatásokat igénybe vevők tudatos fogyasztói szerepének erősítése.

4. Ez a határozat a közzététele napján lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére