Időállapot: közlönyállapot (2009.IV.24.)

32/2009. (IV. 24.) OGY határozat

a lakossági hitelezés biztonságának növeléséről, a Teljes Hiteldíj Mutató (THM) szabályozásának áttekintéséről, a lakosságnak nyújtott hitelműveletekkel kapcsolatos tájékoztatás javításáról, valamint a szükséges törvényi szabályozások előkészítéséről * 

Tekintettel arra, hogy a hitelezők védelme és a lakossági hitelezés biztonságának erősítése a társadalom közös érdeke és feladata, az Országgyűlés a következő határozatot hozza:

1. A fogyasztói érdekek védelme, a lakossági hitelezés biztonságának erősítése a fenntartható gazdasági növekedés elengedhetetlen feltétele, amely a tisztességes gazdasági versenyt is ösztönzi.

2. Az Országgyűlés felkéri a Kormányt, hogy vizsgálja felül a THM összetételének szabályozását, ennek érdekében a szükséges társadalmi és szakmai egyeztetéseket végezze el.

3. Az Országgyűlés felkéri a Kormányt, hogy a törvényi szabályozás előkészítése és a rendeleti szabályozás módosítása során az alábbiakra legyen figyelemmel:

a) tegye átláthatóbbá és közérthetőbbé a THM fogalmát, összetételét,

b) pénzügyi intézmények által nyújtott hitel-, illetve kölcsönügyletek esetén gondoskodjon a tájékoztatás tartalmának és formájának egyértelműségét erősítő, és a tájékoztatás elmaradását megfelelően szankcionáló szabályozás kidolgozásáról,

c) a pénzügyi intézmények által nyújtott hitel-, illetve kölcsönügyletek esetében vizsgálja meg a jövedelemigazolás kötelező bevezetésének, és a szolgáltatást igénybe venni kívánó személy hitelképességének ellenőrzésére vonatkozó átfogó szabályozás kidolgozásának lehetőségét,

d) a fogyasztók védelme érdekében gondoskodjon a pénzügyi intézmények által nyújtott hitel-, illetve kölcsönügyletek hirdetéseiben a szolgáltatás igénybevételének következményeire, valamint a szolgáltatás feltételeinek alapos elolvasására és megértésére vonatkozó tájékoztatást előíró szabályozás kidolgozásáról,

e) vizsgálja meg a pénzügyi kultúra terjesztésével kapcsolatos hazai intézményrendszer hatékonyságát, és ez alapján tegyen javaslatot az intézményrendszer - pénzügyi intézmények bevonásával történő - fejlesztésére, különös tekintettel a pénzügyi intézményeknek az intézményrendszer finanszírozásába történő bevonása lehetőségeire.

4. Az Országgyűlés felkéri a Kormányt, hogy a 2-3. pontokban meghatározott feladatok teljesítéséről 2009. október 31-ig tájékoztassa az Országgyűlés hatáskörrel rendelkező állandó bizottságát, és a szükséges törvényi szabályozás megalkotására vonatkozó javaslatát terjessze az Országgyűlés elé.

5. Ez a határozat a közzététele napján lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére