Időállapot: közlönyállapot (2009.V.14.)

44/2009. (V. 14.) OGY határozat

az Országgyűlés eseti bizottságainak létrehozásáról, valamint tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló egyes országgyűlési határozatok módosításáról * 

Az Országgyűlés eseti bizottságainak létrehozásáról szóló egyes országgyűlési határozatok módosítása

1. Az „e-Befogadásügyi eseti bizottság a magyarországi digitális szakadék csökkentéséért” létrehozásáról szóló 111/2008. (X. 10.) OGY határozat 5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„5. A Bizottság 8 tagból áll. A Bizottság elnökét az MSZP, 1-1 alelnökét a FIDESZ, KDNP, SZDSZ képviselőcsoportja jelöli. A tagokra a képviselőcsoportok vezetői tesznek ajánlást az alábbiak szerint:

- MSZP 3
- FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség 2
- KDNP 1
- SZDSZ 1
- független 1”

2. A „Kábítószerügyi eseti bizottság” létrehozásáról szóló 14/2007. (III. 7.) OGY határozat 4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„4. A Bizottság 8 tagból áll. A bizottság elnökét az MSZP, alelnökét a FIDESZ képviselőcsoportja jelöli. A tagokra a képviselőcsoportok vezetői tesznek ajánlást az alábbiak szerint:

- MSZP 3
- FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség 2
- KDNP 1
- SZDSZ 1
- független 1

Minden képviselőcsoport részéről 1-1 tanácskozási jogú szakértő vehet részt a bizottság munkájában.”

Az Országgyűlés eseti bizottságai tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló egyes országgyűlési határozatok módosítása

3. Az „e-Befogadásügyi eseti bizottság a magyarországi digitális szakadék csökkentéséért” elnevezésű eseti bizottság tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 113/2008. (X. 17.) OGY határozat a következők szerint módosul:

Az Országgyűlés

a Bizottságba

Pettkó Andrást a korábban megüresedett alelnöki helyére

a bizottság tagjává megválasztja.

4. A Kábítószerügyi eseti bizottság tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 13/2007. (III. 7.) OGY határozat a következők szerint módosul:

Az Országgyűlés

a Bizottságba

Pettkó Andrást korábban megüresedett alelnöki helyére

a bizottság tagjává megválasztja.

5. E határozat a közzététele napján lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére