Időállapot: közlönyállapot (2009.V.27.)

48/2009. (V. 27.) OGY határozat

a Magyar Köztársaság polgárai személyes adatainak biztonságát, valamint egyes állami szerveket, közszereplőket érintő információszerzési, vagy más néven „árnyék-titkosszolgálati” botrány körülményeit és az ügy kezelésének anomáliáit vizsgáló bizottság létrehozásáról szóló 125/2008. (XII. 3.) OGY határozat módosításáról * 

1. A Magyar Köztársaság polgárai személyes adatainak biztonságát, valamint egyes állami szerveket, közszereplőket érintő információszerzési, vagy más néven „árnyék-titkosszolgálati” botrány körülményeit és az ügy kezelésének anomáliáit vizsgáló bizottság létrehozásáról szóló 125/2008. (XII. 3.) OGY határozat V. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„V. A vizsgálóbizottság 10 tagból áll, tagjai országgyűlési képviselők. A tagokra a képviselőcsoportok vezetői tesznek ajánlást a határozati javaslat elfogadását követően legkésőbb 8 napon belül a következők szerint:

MSZP 5 tag
Fidesz - Magyar Polgári Szövetség 3 tag
KDNP 1 tag
SZDSZ 1 tag”

2. E határozat a közzététele napján lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére