Időállapot: közlönyállapot (2009.VI.18.)

51/2009. (VI. 18.) OGY határozat

a Magyar Honvédség részletes bontású létszámáról szóló 106/2007. (XII. 6.) OGY határozat módosításáról * 

Az Országgyűlés a honvédelemről és a Magyar Honvédségről szóló 2004. évi CV. törvény 47. § (1) bekezdés c) pontja alapján a Magyar Honvédség részletes bontású létszámáról szóló 106/2007. (XII. 6.) OGY határozatát az alábbiak szerint módosítja:

1. A Magyar Honvédség részletes bontású létszámáról szóló 106/2007. (XII. 6.) OGY határozat 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. Az 1. pont szerinti létszám nem tartalmazza a Magyar Honvédség működését biztosító legfeljebb 4000 önkéntes tartalékos státuszt, valamint a honvédelemért felelős miniszter közvetlen vagy fenntartói irányítása, illetve felügyelete alá rendelt szervezetek létszámát, továbbá a Magyar Honvédség rendelkezési állományát.”

2. Ez a határozat 2012. január 1-jén lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.


  Vissza az oldal tetejére