Időállapot: közlönyállapot (2009.VI.24.)

61/2009. (VI. 24.) OGY határozat

a mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványára vonatkozó szabályozás szigorításáról * 

Az Országgyűlés felkéri a Kormányt, hogy szabályozza újra a mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványára vonatkozó rendelkezéseket, ennek érdekében a szükséges társadalmi és szakmai egyeztetéseket végezze el, és ezen egyeztetések alapján legkésőbb 2009. július 31-ig gondoskodjon a szükséges rendeleti szabályozás megalkotásáról, továbbá terjessze az Országgyűlés elé a szükséges törvényi szabályozás megalkotásáról szóló javaslatát.

Az Országgyűlés felkéri a Kormányt, hogy a rendeleti szabályozás kialakítása, illetve a törvényi szabályozásra vonatkozó javaslata megalkotása során a következőkre legyen figyelemmel:

a) differenciáltan szabályozza újra a mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványára jogosultak körét és alkosson olyan szabályozást, amely elhatárolja egymástól egyfelől a 18 év feletti súlyosan fogyatékos, illetőleg súlyos mozgáskorlátozott személyek részére, továbbá a 18 év alatt súlyosan fogyatékos, avagy súlyos mozgáskorlátozott személy részére kiadott „A” típusú parkolási igazolványt, másfelől a nem súlyosan, de fogyatékos, illetőleg nem súlyosan, de mozgáskorlátozott személyek részére kiadott „B” típusú parkolási igazolvány,

b) alakítson ki differenciált szabályozást az „A” típusú, illetve a „B” típusú parkolási igazolványok külső megjelenése, megjelölése, illetve az ezekhez kapcsolódó jogosultságok tekintetében, a fogyatékosság és a mozgáskorlátozottság súlyához igazodó kedvezményekkel,

c) a mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványával elkövetett visszaélések visszaszorítása, illetve elkerülése érdekében vezessen be legfeljebb két órás parkolásiidőtartam-korlátozást a „B” típusú parkolási igazolvány vonatkozásában,

d) a mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványának alapjául is szolgáló szakvélemény kiadását utalja független testület, (egy erre a célra felállítandó orvos-testület), avagy a rendeltetésénél fogva e feladat ellátására kapacitással rendelkező Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértői Intézet (a továbbiakban: ORSZI) hatáskörébe azzal, hogy 2010. január 1-jétől be kell vezetni egy, a célnak megfelelő új vizsgálati eljárást. Vizsgálja meg továbbá az új vizsgálati eljárás bevezetése előtt lejáró parkolási igazolványok automatikus, vizsgálat nélküli meghosszabbításának lehetőségét megfelelő, az igazolványok új vizsgálati eljárás alapján történő cseréjére elegendő időt nyújtó végső határidő meghatározása mellett,

e) a már kiadott, de még le nem járt parkolási igazolványoknak az új parkolási igazolványra történő cseréjét megfelelő határidő meghatározásával tegye kötelezővé azzal, hogy azon mozgásában korlátozott személyek, akik parkolási igazolványának kiállítására az ORSZI által készített szakvélemény alapján került sor, további személyes vizsgálatra az ORSZI-nál megjelenni nem kötelesek, hanem a rendelkezésre álló iratok alapján születik döntés az új parkolási igazolvány kiadásáról. Azon mozgásában korlátozott személyek esetén azonban, akiknek parkolási igazolványa nem az ORSZI által készített szakvélemény alapján került kibocsátásra, az új parkolási igazolvány az ORSZI által - személyes vizsgálat alapján - készített szakvélemény alapján állítható ki,

f) az ellopott és elveszett mozgáskorlátozott parkolási igazolványok kiszűrése, ezáltal a visszaélések csökkentése érdekében az igazolványok ellenőrzésébe vonja be - a rendőrségen és a közterület felügyelőkön kívül - a parkolási ellenőröket, oly módon, hogy ezen igazolványokkal kapcsolatos adatok lekérése vonatkozásában - az adatvédelemre vonatkozó jogszabályok előírásainak megtartása mellett - korlátozott és célhoz kötött hozzáférési jogot biztosít számukra a parkolásiigazolvány-nyilvántartáshoz,

g) vizsgálja meg, hogy a mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványával történő visszaélésekhez kapcsolódó közigazgatási eljárási lehetőségek, továbbá a büntetőjogi, illetve szabálysértési jogi felelősségre vonási lehetőségek alkalmasak-e ezen cselekmények kezelésére, kellően szigorúak-e, és a vizsgálat eredményéhez képest a szükséges jogalkotási lépéseket tegye meg!

Ez a határozat a közzététele napján lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére