Időállapot: közlönyállapot (2009.VII.3.)

70/2009. (VII. 3.) OGY határozat

a Nabucco földgázvezeték előkészítésének és megvalósításának folyamatát segítő eseti bizottság tevékenységéről (2009. január-2009. június) szóló jelentésének elfogadásáról, valamint a Nabucco gázvezeték létrehozását elősegítő nemzetközi szerződés aláírásának, és a Nabucco gázvezeték megépítésének támogatásáról * 

A Magyar Országgyűlés a következő határozatot hozza:

1. Az Országgyűlés a Nabucco földgázvezeték előkészítésének és megvalósításának folyamatát segítő eseti bizottság tevékenységéről (2009. január-2009. június) szóló jelentést elfogadja.

2. Az Országgyűlés az ország energiaellátásának biztosítása, az egyoldalú importfüggőség csökkentése érdekében továbbra is alapvető fontosságúnak tartja, és prioritásként támogatja az Európai Unió által stratégiai projektként megjelölt Nabucco földgázvezeték mielőbbi megépítését.

3. Az Országgyűlés felkéri a kormányt, hogy a Nabucco gázvezeték létrehozását segítő nemzetközi szerződés hazai jóváhagyási eljárását a megállapodás aláírását követően haladéktalanul indítsa el.

4. Az Országgyűlés felkéri a kormányt, hogy tegyen meg mindent a 128/2008. (XII. 17.) számú országgyűlési határozatban javasolt Nemzetközi Nabucco Védnöki Testület (International Nabucco Board) létrehozásának érdekében, amely testület alkalmas arra, hogy megjelenítse a részt vevő nemzetek legmagasabb szintű elkötelezettségét a projekt mellett nemzeti szinten az érintett országokban, továbbá valamennyi nemzetközi fórumon, különöse tekintettel az Európai Bizottságra és az Európai Parlamentre.

5. Ez a határozat közzététele napján lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére