Időállapot: közlönyállapot (2009.XI.18.)

92/2009. (XI. 18.) OGY határozat

a szomszédos országokhoz fűződő közlekedési kapcsolataink erősítéséről * 

A Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fóruma (a továbbiakban: KMKF) Állandó Bizottságának 2008. június 18-i ülésén a magyarországi parlamenti frakciók, valamint a határon túli magyar közösségek legitim politikai képviselői konszenzussal megalkották „A határon átnyúló közlekedési infrastruktúra- és tömegközlekedés-fejlesztés aktuális kérdéseiről” című előterjesztést (a továbbiakban: a KMKF határ menti közlekedési koncepciója).

A Miniszterelnöki Hivatal - 2005-ben született előtanulmányok alapján - 2007-ben készíttette el a „Varratmentes Európa” Program elnevezésű koncepciót, melyben olyan infrastrukturális fejlesztések kerültek kidolgozásra és szakmai megalapozásra, amelyek megvalósítása révén hidakkal, közutakkal, határátkelőkkel újra összeköthetők a határ két oldalán élő közösségek. A program keretében 2008-ban elkészült a szomszédos országokkal közös határszakaszon a közúti átjárók, 2009-ben pedig a vasúti határátmenetek revitalizálásának, fejlesztésének és megnyitásuk lehetőségeinek feltárása és prioritási rendbe állítása.

Az Országgyűlés - figyelemmel a Kormány által a határ menti fizikai összeköttetések revitalizálásáról és fejlesztéséről kidolgozott „Varratmentes Európa” programban, valamint a KMKF határ menti közlekedési koncepciójában foglaltakra - Magyarország és a szomszédos országok közlekedési kapcsolatainak erősítése érdekében a következő határozatot hozza:

1. Az Országgyűlés felkéri a Kormányt, hogy

a) tegye meg a szükséges lépéseket, hogy Magyarország és az Európai Unió schengeni övezetébe tartozó szomszédos országok (jelenleg: Ausztria, Szlovákia, Szlovénia) közös határszakaszain mielőbb jöjjenek létre azok a közlekedési kapcsolatok, amelyek biztosítják a települések közötti közvetlen, korszerű érintkezést;

b) tegye meg a szükséges előkészítő lépéseket annak érdekében, hogy Magyarország és Románia, illetve Magyarország és Horvátország közös határszakaszain jöjjenek létre azok a közlekedési kapcsolatok, amelyek biztosítják a települések közötti közvetlen, korszerű érintkezést;

c) tegye meg a szükséges lépéseket annak érdekében, hogy Magyarország és Szerbia, illetve Ukrajna közös határszakaszain a már létező ideiglenesen működő határátmenetek állandósuljanak;

d) készítse el az új határátmenő-fejlesztések konkrét megjelölését és ezek költségigényét is tartalmazó megvalósítási tervet, vizsgálja meg, hogy lehetséges-e olyan forgalommal számolni, ami a tömegközlekedés pozícióinak erősítését igényli;

e) tegye meg a szükséges lépéseket annak érdekében, hogy minél több közúti határátmenet biztosítsa az autóbuszok átlépésének lehetőségét, valamint vizsgálja felül a kapacitási korlátait az áruszállító gépjárművek átlépésének;

f) tegye meg a szükséges intézkedéseket a menetrend szerinti tömegközlekedési járatok (autóbusz, vasút, vízi közlekedés) útvonalának meghosszabbítására a határ túloldalán fekvő, közvetlen közforgalmú hálózati csatlakozást biztosító településekig, illetve, ahol szükséges, kezdeményezze új járatok létesítését; készítsen megvalósítási tervet a kishatárforgalomban alkalmazandó, az egyes országok tarifa- és kedvezményrendszerével harmonizáló olyan új rendszerre, ami attraktívvá teszi a tömegközlekedést az egyénivel szemben. Ez ügyben kezdeményezzen tárgyalásokat a szomszédos országok illetékes közlekedési hatóságaival, vizsgálja meg a finanszírozás és utazásösztönzés lehetséges alternatíváit, valamint teremtse elő a megvalósításhoz szükséges megfelelő jogszabályi hátteret;

g) készítsen javaslatot a határon átnyúló utazásokat a jelenleginél nagyobb mértékben elősegítő vasúti tarifarendszerre, valamint a menetrendek határ menti igényeket az eddigieknél jobban figyelembe vevő ésszerűsítésére, és kezdeményezzen erről tárgyalásokat az érintett országok vasúttársaságaival;

h) vizsgálja meg a kishatártérségekben a nemzeti engedélyekkel rendelkező áruszállítás lehetőségét, mivel ez a mai szabályozás szerint csak nemzetközi engedélyekkel és adminisztrációval végezhető.

2. Az Országgyűlés felkéri a Kormányt, hogy az 1. pontban meghatározott feladatok végrehajtásával összefüggésben folytassa le a szükséges egyeztetéseket az érintett szomszédos országokkal.

3. Az Országgyűlés felkéri a Kormányt, hogy az Új Magyarország Fejlesztési Terv, illetve határ menti együttműködési programok pályázati kiírásakor, illetve a projektek értékelése esetében kezeljék prioritásként az előterjesztéssel összhangban lévő fejlesztési elképzeléseket.

4. Az Országgyűlés felkéri a Kormányt, hogy a 2. pont szerinti egyeztetések eredményeiről, az azok alapján meghatározott kormányzati intézkedésekről - különös tekintettel a fejlesztések és azok költségeinek pontos meghatározására - évente, első alkalommal 2010. március 31-ig tájékoztassa az Országgyűlést.

5. Ez az országgyűlési határozat a közzététele napján lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére