Időállapot: közlönyállapot (2009.XII.18.)

103/2009. (XII. 18.) OGY határozat

a Nabucco földgázvezeték előkészítésének és megvalósításának folyamatát segítő eseti bizottság jelentésének elfogadásáról, a Nabucco gázvezeték létrehozását elősegítő projekttámogatási megállapodás aláírásának, valamint egy európai Nabucco koordinátor kijelölésének támogatásáról * 

Az Országgyűlés a következő határozatot hozza:

1. Az Országgyűlés a Nabucco földgázvezeték előkészítésének és megvalósításának folyamatát segítő eseti bizottság tevékenységéről (2009. július-2009. december) szóló jelentést elfogadja.

2. Az Országgyűlés az ország energiaellátásának biztosítása, az egyoldalú importfüggőség csökkentése érdekében továbbra is alapvető fontosságúnak tartja, és prioritásként támogatja az Európai Unió által stratégiai projektként megjelölt Nabucco földgázvezeték mielőbbi megépítését.

3. Az Országgyűlés felkéri a Kormányt, hogy tegyen meg mindent a Nabucco projekt ún. projekttámogatási megállapodásának (Projekt Support Agreement) mihamarabbi megkötése érdekében, a hatályos jogszabályi keretek között.

4. Az Országgyűlés felkéri a Kormányt, hogy tegyen meg mindent a Nabucco projekt kiemelt beruházássá minősítése érdekében.

5. Az Országgyűlés felkéri a Kormányt, hogy kezdeményezőként lépjen fel az Európai Bizottságnál és más uniós szerveknél annak érdekében, hogy a Nabucco projekttel kapcsolatos feladatok ellátásra, valamint az egységes európai elkötelezettség megjelenítésére európai koordinátort jelöljenek ki. E koordinátor munkáját segítheti a 128/2008. (XII. 17.) OGY határozatban hazánk által korábban javasolt Nemzetközi Nabucco Védnöki testület (International Nabucco Board) és Secretariat (Titkárság) létrehozása is.

6. Ez az országgyűlési határozat a közzététele napján lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére