Időállapot: közlönyállapot (2010.III.12.)

2010. évi XXXVII. törvény

a felnőttképzéshez kapcsolódó egyes törvények módosításáról * 

1. § A felnőttképzésről szóló 2001. évi CI. törvény (a továbbiakban: Fktv.) 20/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„20/A. § (1) A 21. § (2)-(3) bekezdés szerinti forrásból támogatott, összességében legalább 240 órát meghaladó időtartamú képzési programot a digitális írástudás megszerzését szolgáló, a (2) bekezdés szerinti képzési modulokat tartalmazó képzési programmal együtt kell megvalósítani. A digitális írástudás képzési programjához szükséges pénzügyi forrást a támogatásban részesülő képzési program terhére kell biztosítani.

(2) A digitális írástudás megszerzéséhez szükséges ismeretek és kompetenciák körét az Európai Számítógéphasználói Jogosítvány „Internet és kommunikáció”, valamint „Operációs rendszerek” moduljai írják le.”

2. § A felnőttképzésről szóló 2001. évi CI. törvénynek az élethosszig tartó tanulás feltételeinek biztosítása érdekében történő módosításáról szóló 2009. évi XCVIII. törvény (a továbbiakban: Fktvm.) 6. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) Az e törvény 4. §-ával megállapított, az Fktv. 28/A. § (1) bekezdésében előírt adatszolgáltatási kötelezettséget először a 2011. január 1-jétől induló képzések esetében kell alkalmazni.”

3. § (1) E törvény a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba.

(2) Hatályát veszti az Fktv. 4. § (3) bekezdésének i) pontja.

(3) Hatályát veszti az Fktvm. 6. § (3) bekezdésében a „, valamint e törvény 4. §-ában megállapított az Fktv. 28/A. §-ának (1) bekezdésében előírt adatszolgáltatási kötelezettséget” szövegrész.


  Vissza az oldal tetejére