Időállapot: közlönyállapot (2010.VI.11.)

2010. évi XLIX. törvény

a 2011. évi népszámlálásról szóló 2009. évi CXXXIX. törvény módosításáról * 

1. § A 2011. évi népszámlálásról szóló 2009. évi CXXXIX. törvény (a továbbiakban: Törvény) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A népszámlálás során az adatszolgáltatás a természetes személyek, a lakó- és üdülőegységek, valamint a közösségi elhelyezést szolgáló intézetek (pl. diákotthon, kórház) következő adatainak összeírására terjed ki:

a) a természetes személyekre vonatkozóan: nem, születési időpont, lakóhely, családi állapot, családi állás, termékenység, iskolába járás, iskolai végzettség, személyek és háztartások megélhetési forrása, foglalkozás, munkáltató és munkahely, közlekedés, utazás, egészségi állapot, fogyatékosság, állampolgárság, vallás, nemzetiség, anyanyelv, nyelvismeret, a lakáshasználat jogcíme, üdülőtulajdon;

b) a lakó- és üdülőegységre vonatkozóan: rendeltetés (típus), tulajdoni jelleg, helyiségek száma, alapterület, kommunális ellátottság, felszereltség, karbantartás, a fűtés módja, építési év, falazat, a környezet lakóövezeti jellege;

c) a közösségi elhelyezést szolgáló intézetekre (pl. diákotthon, kórház) vonatkozóan: az intézet rendeltetése, a fenntartó gazdálkodási formája; tulajdoni jellege, dolgozói létszáma, az intézet férőhelyeinek, egészségügyi helyiségeinek száma, lakóövezeti jellege, kommunális ellátottsága, az étkeztetés formája; az intézeti épület típusa, nagysága, építési éve, falazata, felszereltsége, fűtésének módja, utolsó felújításának ideje, helyiségeinek típusa és száma, az üzemeltetés időszaka.”

2. § A Törvény 3. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) Az adatszolgáltatás - a (2) bekezdésben felsorolt kérdések kivételével - kötelező. Az adatszolgáltatásra kötelezettek kötelesek a népszámlálás körébe tartozó adatokat a valóságnak megfelelően, az 1. § (3) és (4) bekezdésekben meghatározott adatszolgáltatási módok valamelyikével az 1. § (5) bekezdésben meghatározott időszakban megadni.

(2) Az adatszolgáltatás az egészségi állapotra, a fogyatékosságra, a vallásra, az anyanyelvre és a nemzetiségre vonatkozóan önkéntes.”

3. § Ez a törvény a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére