Időállapot: közlönyállapot (2010.VII.2.)

2010. évi LXIV. törvény

a közbeszerzésekhez kapcsolódó kifizetési szabályok módosításáról * 

1. § A közteherviselés rendszerének átalakítását célzó törvénymódosításokról szóló 2009. évi LXXVII. törvény (a továbbiakban: Krtv.) 166. §-ának (7) bekezdésében a „2010. július 1-jén” szövegrész helyébe a „2010. december 31-én” szövegrész lép.

2. § (1) Ez a törvény 2010. július 1-jén lép hatályba.

(2) Ez a törvény a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.


  Vissza az oldal tetejére