Időállapot: közlönyállapot (2010.VII.5.)

2010. évi LXV. törvény

az Alkotmánybíróságról szóló 1989. évi XXXII. törvény módosításáról * 

1. § Az Alkotmánybíróságról szóló 1989. évi XXXII. törvény 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„6. § Az Alkotmánybíróság tagjaira az Országgyűlésben képviselettel rendelkező pártok képviselőcsoportjai által jelölt legalább kilenc és legfeljebb tizenöt képviselőből álló jelölő bizottság tesz javaslatot. A bizottságban a képviselőcsoportok legalább egy-egy képviselőjének helyet kell kapnia.”

2. § E törvény a kihirdetése napján lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére