Időállapot: közlönyállapot (2010.VII.9.)

2010. évi LXX. törvény

az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény módosításáról * 

1. § (1) Az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény (a továbbiakban: Tv.) 10. § (2) bekezdése az alábbi c) ponttal egészül ki:

[A II. kategóriába kell besorolni]

c) a nemzeti és etnikai kisebbségi színházat, amely évente legalább 100 előadást tart, saját társulattal legalább két bemutatót hoz létre, és a megtartott előadások legalább 75%-a a színház saját előadása.”

(2) A Tv. 10. § (4) bekezdése az alábbi c) ponttal egészül ki:

[A IV. kategóriába kell besorolni]

c) azt a máshova nem sorolt nemzeti és etnikai kisebbségi színházat, amely évente legalább 20 színházi előadást tart vagy legalább évi 50 ezer fizető nézője van, és legalább egy bemutatót hoz létre.”

(3) A Tv. 10. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) Az V. kategóriába kell besorolni azt a szabadtéri színházat, amely évente legalább 20 színházi előadást tart vagy legalább évi 50 ezer fizető nézője van, és legalább egy bemutatót hoz létre, valamint a máshova nem sorolt nemzeti és etnikai kisebbségi színházat.”

2. § Ez a törvény 2010. szeptember 1-jén lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére