Időállapot: közlönyállapot (2010.VII.21.)

2010. évi LXXVI. törvény

a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. törvény módosításáról * 

1. § A Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló, 2009. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Költségvetési törvény) 1. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„1. § Az Országgyűlés az államháztartás központi alrendszerének (a továbbiakban: központi alrendszer) 2010. évi

a) bevételi főösszegét 12 668 492,7 millió forintban,

b) kiadási főösszegét 13 532 803,8 millió forintban,

c) hiányát 864 311,1 millió forintban állapítja meg.”

2. § A Költségvetési törvény 14. §-ának (2)-(4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(2) A Nemzeti Hírközlési Hatóság 9357,1 millió forintot köteles befizetni a bevételeiből a központi költségvetés javára - beleértve a frekvenciahasználati díjakból származó bevételeket is -, február 20-tól július 20-ig havonta 600,0 millió forintot, valamint augusztus 20-tól december 10-ig havonta 838,0 millió forintot, továbbá december 20-ig 1567,1 millió forintot.

(3) A Magyar Energia Hivatal 1116,5 millió forintot köteles befizetni a bevételeiből a központi költségvetés javára, havi 1/12-ed részenként február hónaptól minden hónap 20. napjáig, illetve további 1/12-ed részt december hónapban 10-ei befizetési időpontra.

(4) A Magyar Szabadalmi Hivatal 319,3 millió forintot köteles befizetni a bevételeiből a központi költségvetés javára, havi 1/12-ed részenként február hónaptól minden hónap 20. napjáig, illetve további 1/12-ed részt december hónapban 10-ei befizetési időpontra.”

3. § A Költségvetési törvény 14. §-a az alábbi új (7) bekezdéssel egészül ki:

„(7) A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete 5000,0 millió forintot köteles befizetni a központi költségvetés javára szeptember 30-ai befizetési időpontra.”

4. § (1) A Költségvetési törvény 1. számú melléklet I. Országgyűlés fejezet

a) 7. Pártok támogatása cím, 1. Országos listán mandátumot szerzett pártok támogatása alcím, 1. Magyar Szocialista Párt jogcím-csoport kiadási előirányzata 655,9 millió forintra, 2. FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség jogcím-csoport kiadási előirányzata 870,1 millió forintra, 3. SzDSz - A magyar liberális párt jogcím-csoport kiadási előirányzata 0 millió forintra, 4. Magyar Demokrata Fórum jogcím-csoport kiadási előirányzata 0 millió forintra, 5. Kereszténydemokrata Néppárt jogcím-csoport kiadási előirányzata 213,4 millió forintra, a 2. Országos listán mandátumot nem szerzett pártok támogatása alcím, 4. MIÉP - Jobbik a harmadik út jogcím-csoport kiadási előirányzata 15,8 millió forintra változik.

b) 7. Pártok támogatása cím, 1. Országos listán mandátumot szerzett pártok támogatása alcím kiegészül a 6. Jobbik Magyarországért Mozgalom - Párt jogcím-csoporttal, melynek kiadási előirányzata 222,1 millió forint, valamint a 7. Lehet Más a Politika jogcím-csoporttal, melynek kiadási előirányzata 123,6 millió forint.

c) 7. Pártok támogatása cím, 2. Országos listán mandátumot nem szerzett pártok támogatása alcím kiegészül az 5. SzDSz - A magyar liberális párt jogcím-csoporttal, melynek kiadási előirányzata 108,8 millió forint, valamint a 6. Magyar Demokrata Fórum jogcím-csoporttal, melynek kiadási előirányzata 116,2 millió forint.

d) 6-8. cím összesen kiadási előirányzata 3696,8 millió forintra, az I. fejezet összesen kiadási előirányzata 75 665,0 millió forintra változik.

(2) A Költségvetési törvény 1. számú melléklet XLII. A központi költségvetés fő bevételei fejezet, 5. Költségvetési befizetések cím, 1. Központi költségvetési szervek alcím bevételi előirányzata 28 981,1 millió forintra, a XLII. fejezet összesen bevételi előirányzata 6 378 272,1 millió forintra, a központi alrendszer összesen kiadási előirányzata 13 532 803,8 millió forintra, bevételi előirányzata 12 668 492,7 millió forintra, a központi alrendszer egyenlege -864 311,1 millió forintra változik.

5. § E törvény a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

6. § Hatályát veszti a Költségvetési törvény 54. § (1)-(3) bekezdése.


  Vissza az oldal tetejére