Időállapot: közlönyállapot (2010.VII.27.)

2010. évi LXXIX. törvény

a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. törvény módosításáról * 

1. § A Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. törvény 84. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az Országgyűlés felhatalmazza a Kormányt, hogy a média tv. 79. §-ának (1) bekezdése és 80. §-ának (3) bekezdése szerinti üzemben tartási díj 2010-re esedékes összegének megfizetését átvállalja.”

2. § E törvény 2010. augusztus 1-jén lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére