Időállapot: közlönyállapot (2010.XI.2.)

2010. évi CII. törvény

a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. törvény módosításáról * 

1. § A Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. törvény 38. § (2) bekezdésének a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Az Ny. Alap részére a XXII. Pénzügyminisztérium fejezet, 26. cím, 1. alcím]

a) 1. Magánnyugdíjpénztári tagdíjfizetés miatti járulékkiesés pótlására jogcímcsoport szerinti támogatás átutalása január-október hónapokban a tárgyhó 10. napjáig az éves előirányzat havi időarányos összegével történik, november-december hónapokban nem történik átutalás,”

2. § E törvény a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő 3. napon hatályát veszti.


  Vissza az oldal tetejére