Időállapot: közlönyállapot (2010.XII.7.)

2010. évi CXXXVIII. törvény

a kormánytisztviselők jogállásáról szóló 2010. évi LVIII. törvény módosításáról * 

1. § A kormánytisztviselők jogállásáról szóló 2010. évi LVIII. törvény a következő új 10/A. §-sal és címmel egészül ki:

A kormánytisztviselői jogviszony megszűnése

10/A. § A kormánytisztviselői jogviszony tekintetében a Ktv. 15. § (1) bekezdés e) pontját azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy az ott meghatározott életkori korlát alól a miniszterelnök felmentést adhat, ha a kománytisztviselői kinevezés a külszolgálathoz kapcsolódó képviselet-vezetői megbízáshoz szükséges.”

2. § E törvény a kihirdetése napján lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.


  Vissza az oldal tetejére