Időállapot: közlönyállapot (2010.XII.11.)

2010. évi CXLIII. törvény

a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. törvény módosításáról * 

1. § A Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló, 2009. évi CXXX. törvény 1. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„1. § Az Országgyűlés az államháztartás központi alrendszerének (a továbbiakban: központi alrendszer) 2010. évi

a) bevételi főösszegét 12 764 719,3 millió forintban,

b) kiadási főösszegét 13 629 030,4 millió forintban,

c) hiányát 864 311,1 millió forintban állapítja meg.”

2. § A Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló, 2009. évi CXXX. törvény 1. számú melléklete az alábbiak szerint módosul:

„A X. Miniszterelnökség fejezet, 20. Tartalékok cím, 1. Költségvetés általános tartaléka alcím kiadási előirányzata 153 504,7 millió forintra, a X. fejezet összesen kiadási előirányzata 406 277,6 millió forintra, a XLII. A központi költségvetés fő bevételei fejezet, I. Vállalkozások költségvetési befizetései címe kiegészül a 12. Egyes ágazatokat terhelő különadó alcímmel, valamint az 1. Távközlési ágazati különadó jogcím-csoporttal, melynek bevételi előirányzata 61 000,0 millió forint, a XLII. fejezet összesen bevételi előirányzata 6 474 498,7 millió forintra változik. A központi alrendszer összesen kiadási előirányzata 13 629 030,4 millió forintra, bevételi előirányzata 12 764 719,3 millió forintra változik.”

3. § E törvény a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.


  Vissza az oldal tetejére