Időállapot: közlönyállapot (2010.XII.11.)

2010. évi CXLV. törvény

a sportról szóló 2004. évi I. törvény módosításáról * 

1. § A sportról szóló 2004. évi I. törvény 62. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A „Nemzet Sportolója” cím elnyerésének részletes feltételeit és az életjáradék mértékét a Kormány rendeletben állapítja meg azzal, hogy a Kormány a § (1) bekezdésében foglalt tizenkét fős szabálytól - indokolt esetben, a miniszter javaslatára - egyedi döntésével a jogosultak körének bővítése céljából eltérhet. Annak, aki a „Nemzet Sportolója” címmel járó életjáradékban részesül, olimpiai járadék nem folyósítható.”

2. § E törvény a kihirdetését követő napon lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére