Időállapot: közlönyállapot (2010.XII.22.)

e) 86. §-ának (5) bekezdésében, 99. §-ának (1) bekezdésében, 110. §-ában, 171. §-ának (2) bekezdésében és 180. §-ának (2) bekezdésében a „miniszter rendeletben” szövegrész helyébe a „Felügyelet elnöke rendeletben” szöveg lép.

(4) 2011. április 30-án hatályát veszti a 4. § (1) bekezdés q) pontja.

(5) A lakáscélú kölcsönökre vonatkozó állami készfizető kezességről szóló 2009. évi IV. törvény 2. § (4) bekezdésében a „2010. december 31.” szövegrész helyébe a „2011. június 30.” szöveg lép.

(6) Nem lép hatályba az egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2009. évi CL. törvény 147. §-ának (2) bekezdése, 151. §-a és a 157. §-ának (3) bekezdése.


  Vissza az oldal tetejére