Időállapot: közlönyállapot (2011.XII.30.)

Név: ...................................................................................................................................................

Születési hely és idő: .........................................................................................................................

Anyja születési neve: .........................................................................................................................

Lakcím: ..............................................................................................................................................

A megbízatás * 

a) határozott időre, * 

b) határozatlan időre

szól.

A megbízatás kezdő időpontja: ..........................................................................................................

A megbízatás lejárta: *  ......................................................................................................................

8.6. *  A vezérigazgató fizetőképességi nyilatkozat tételére

a) köteles.

b) nem köteles.

9. Cégvezető

9.1. A társaságnál cégvezető kinevezésére * 

a) sor kerülhet.

b) nem kerülhet sor.

9.2. *  Cégvezetőnek kinevezett munkavállaló(k):

Név: ...................................................................................................................................................

Születési hely és idő: .........................................................................................................................

Anyja születési neve: .........................................................................................................................

Lakcím: ..............................................................................................................................................

Kinevezés kezdő időpontja: .............................................................................................................”

8. melléklet a 2011. évi CXCVII. törvényhez

1. A Ctv. 10. számú mellékletének 1.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„1.1. Az egyéni cég neve: .............................................................................................. Egyéni Cég

Az egyéni cég rövidített cégneve: .............................................................................................. ec.”

2. A Ctv. 10. számú mellékletének 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. Az egyéni cég tagja

Név: *  ...............................................................................................................................................

Születési hely és idő: .........................................................................................................................

Anyja születési neve: .........................................................................................................................

Lakcím: ..............................................................................................................................................

Egyéni vállalkozói nyilvántartási száma: ........................................................................................”

3. A Ctv. 10. számú mellékletének 5.2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„5.2. Osztalékelőleg fizetésére * 

a) sor kerülhet

b) nem kerülhet sor.”

4. A Ctv. 10. számú mellékletének 6. és 7. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„6. Ügyvezető

6.1. A társaság ügyvezetője:

Név: ...................................................................................................................................................

Születési hely és idő: .........................................................................................................................

Anyja születési neve: .........................................................................................................................

Lakcím: ..............................................................................................................................................

A megbízatás * 

a) határozott időre * 

b) határozatlan időre

szól.

A megbízatás kezdő időpontja: ..........................................................................................................

A megbízatás lejárta *  .......................................................................................................................

6.2. Az ügyvezető(k) fizetőképességi nyilatkozat tételére köteles(ek).

7. Cégvezető

7.1. A társaságnál cégvezető kinevezésére * 

a) sor kerülhet.

b) nem kerülhet sor.

7.2. *  Cégvezetőnek kinevezett munkavállaló(k):

Név: ...................................................................................................................................................

Születési hely és idő: .........................................................................................................................

Anyja születési neve: .........................................................................................................................

Lakcím: ..............................................................................................................................................

Kinevezés kezdő időpontja: .............................................................................................................”


  Vissza az oldal tetejére