Időállapot: közlönyállapot (2011.III.9.)

13/2011. (III. 9.) OGY határozat

a 2010. október 6-án kihirdetett veszélyhelyzet meghosszabbításának engedélyezéséről * 

1. Az Országgyűlés

a) felhatalmazza a Kormányt, hogy a veszélyhelyzet kihirdetéséről és az ennek során teendő intézkedésekről szóló 245/2010. (X. 6.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Rendelet) bevezetett intézkedések érvényét Veszprém megyében legfeljebb 2011. június 30-ig meghosszabbítsa;

b) felkéri a Kormányt, hogy a Rendelettel bevezetett intézkedések érvényének meghosszabbítását 2011. május 31-ig vizsgálja felül, és a felülvizsgálatról tájékoztassa az Országgyűlést;

c) felkéri a Kormányt, hogy a veszélyhelyzet elhárítása érdekében megtett és a várhatóan szükséges további intézkedésekről az Országgyűlés ülésein az intézkedések érvényének fenntartásáig adjon tájékoztatást.

2. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba, ezzel egyidejűleg a 2010. október 6-án kihirdetett veszélyhelyzet meghosszabbításának engedélyezéséről szóló 98/2010. (X. 19.) OGY határozat és a 2010. október 6-án kihirdetett veszélyhelyzet meghosszabbításának engedélyezéséről szóló 124/2010. (XII. 22.) OGY határozat hatályát veszti.


  Vissza az oldal tetejére