Időállapot: közlönyállapot (2011.V.26.)

33/2011. (V. 26.) OGY határozat

szeptember 5-ének, Calcuttai Teréz anya halála napjának az ENSZ Közgyűlése által a Jótékonyság Világnapjává történő nyilvánítása kezdeményezéséről * 

A Magyar Köztársaság Országgyűlése - egyetértve az állampolgári kezdeményezésekkel - kifejezvén a világszerte Calcuttai Teréz anyának ismert Béke-Nobel-díjas szerzetesnő munkássága iránti tiszteletét és elkötelezettségét, a következő határozatot hozza:

1. Az Országgyűlés felkéri a Kormányt, kezdeményezze, hogy az ENSZ Közgyűlése nyilvánítsa szeptember 5-ét, Calcuttai Teréz anya halálának napját a Jótékonyság Világnapjává.

2. Az Országgyűlés felkéri a Kormányt, hogy a kezdeményezés alapos előkészítésére és a Közgyűlés napirendjére tűzéséhez szükséges feladatok elvégzésére jelöljön ki egy szakmailag illetékes minisztériumot.

3. E határozat közzétételének napján lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére