Időállapot: közlönyállapot (2011.VI.15.)

37/2011. (VI. 15.) OGY határozat

az Alkotmánybíróság tagjait jelölő eseti bizottság létrehozásáról szóló 52/2010. (VII. 14.) OGY határozat módosításáról * 

1. Az Alkotmánybíróság tagjait jelölő eseti bizottság létrehozásáról szóló 52/2010. (VII. 14.) OGY határozat (a továbbiakban: határozat) címe helyébe a következő rendelkezés lép:

„az Alkotmánybíróság elnökét és tagjait jelölő eseti bizottság létrehozásáról”

2. A határozat 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. Az Országgyűlés az Alkotmánybíróságról szóló 1989. évi XXXII. törvény (a továbbiakban: Abtv.) 6. §-ára figyelemmel az Alkotmánybíróság elnökének és tagjainak megválasztásához szükséges jelölés érdekében - a Házszabály 34. § (1) bekezdése, illetve 35. §-a alapján - eseti bizottságot hoz létre.”

3. A határozat 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. A bizottság neve: Az Alkotmánybíróság elnökét és tagjait jelölő eseti bizottság (a továbbiakban: bizottság).”

4. A határozat 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. A bizottság feladata: alkotmánybíró jelölése az Abtv. 4. § (1) bekezdésében meghatározott testületi létszám biztosítása érdekében, valamint az Alkotmánybíróság elnökének jelölése az Abtv. 6. §-a, valamint a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvénynek az Alaptörvénnyel összefüggő egyes átmeneti rendelkezések megalkotása érdekében szükséges módosításáról szóló 2011. évi LXI. törvény 5. §-a alapján.”

5. A határozat a következő 8a. ponttal egészül ki:

„8a. Az Alkotmánybíróság elnökének jelöltjévé az válik, aki legalább nyolc bizottsági tag „igen” szavazatát megkapta. A további eljárásra - az Abtv. 7. § és 8. § (1)-(2) bekezdése alapján - az Alkotmánybíróság tagjainak választására vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.”

6. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba, és 2012. január 2. napján hatályát veszti.

7. A határozat 3. pontjában a „,valamint a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvénynek az Alaptörvénnyel összefüggő egyes átmeneti rendelkezések megalkotása érdekében szükséges módosításáról szóló 2011. évi LXI. törvény 5. §-a” szövegrész 2012. január 1. napján hatályát veszti.


  Vissza az oldal tetejére