Időállapot: közlönyállapot (2011.VI.24.)

41/2011. (VI. 24.) OGY határozat

a MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság törzsrészvényeinek Magyar Állam javára történő megvásárlásának jóváhagyásáról * 

Az Országgyűlés a nemzeti vagyon gyarapítása, az energiahatékonyság és energiabiztonság növelése érdekében a következő határozatot hozza:

1. Az Országgyűlés a MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 22 179 488 darab „A” sorozatú törzsrészvényének Magyar Állam javára történő megvásárlásáról szóló, 2011. május 24-én megkötött, jelen határozathoz mellékelt Részvény adásvételi szerződést megismerte és jóváhagyólag tudomásul vette.

2. Az Országgyűlés felkéri a Kormányt, hogy tegye meg mindazokat az intézkedéseket, amelyek a Részvény adásvételi szerződésben feltételként, illetőleg kötelezettségként a vevő oldalán szerepelnek.

3. Az Országgyűlés felkéri a Kormányt, hogy a megtett intézkedésekről, illetőleg a szerződés teljesüléséről 2011. december 31-ig tegyen jelentést az Országgyűlés részére.

4. Jelen határozat a közzététele napján lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére