Időállapot: közlönyállapot (2011.VI.29.)

53/2011. (VI. 29.) OGY határozat

az országgyűlési képviselők számának csökkentéséhez szükséges választójogi reform előkészítéséről szóló 37/2010. (VI. 16.) OGY határozat módosításáról * 

1. Az országgyűlési képviselők számának csökkentéséhez szükséges választójogi reform előkészítéséről szóló 37/2010. (VI. 16.) OGY határozat (a továbbiakban: határozat) 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. A választójogi reformot előkészítő albizottság legkésőbb 2011. október 31-ig készítsen törvényjavaslatot az országgyűlési képviselők választásának új szabályairól, amelyet az Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottság - széles körű társadalmi vitát követően - legkésőbb 2011. december 31-ig terjesszen az Országgyűlés elé.”

2. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.


  Vissza az oldal tetejére