Időállapot: közlönyállapot (2011.VI.29.)

55/2011. (VI. 29.) OGY határozat

a privatizációs szerződések környezetvédelmi és természetvédelmi előírásainak a Kormány általi felülvizsgálatáról * 

1. Az Országgyűlés - Magyarország természeti értékei, az épített és a természetes környezet védelme, az ökológiai egyensúly megtartása, az állampolgárok lakóhelyének és gazdálkodási területeinek megóvása, az élő környezetre biztonságos és fenntartható ipari termelés, a munkahelyek megtartása, a környezet- és természetkárosítás költségeinek megtérítése érdekében - a 2010. október 4-ei kolontári ipari és természeti katasztrófa következményeit és tanulságait észlelve - felkéri a Kormányt, hogy

a) a gazdasági társaságokról szóló 1988. évi VI. törvény 1989. január 1-jei hatálybalépésétől 2010. május 29-éig, a Magyar Állam által az állami tulajdonban lévő gazdálkodó szervezetek értékesítésére megkötött, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaságnál (MNV Zrt.) fellelhető szerződések, különösen azok környezetvédelmi, környezetbiztonsági, természetvédelmi és kulturális örökségvédelmi pontjainak a másik szerződő fél (felek) általi teljesítését 2012. május 31-ig az Állami Számvevőszéket tájékoztatva vizsgálja meg,

b) a vizsgálat eredményét 2012. június 15-ig terjessze az Országgyűlés elé.

2. Az Országgyűlés felkéri a Kormányt annak - az Állami Számvevőszék tájékoztatása mellett történő - vizsgálatára, hogy az önkormányzati tulajdonban lévő gazdálkodó szervezetek értékesítésére 1990. szeptember 30. és 2010. október 3. között megkötött szerződések környezetvédelmi, környezetbiztonsági és természetvédelmi pontjainak a másik szerződő fél (felek) általi teljesítését célszerű-e megvizsgálni, ha igen, milyen körben és szempontok alapján. A Kormány a 2. pont szerinti vizsgálatot az 1. pont szerinti határidőig folytassa le és a vizsgálat eredményét az ott megjelölt határidőig terjessze az Országgyűlés elé.

3. Az Országgyűlés felkéri a Kormányt, hogy abban az esetben, ha a vizsgálatok eredményei ezt indokolják, 2012. június 30-ig terjesszen be törvényjavaslatot állami vagy önkormányzati vagyon értékesítése esetén a jelenleginél szigorúbb előírások megállapítása érdekében.

4. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére