Időállapot: közlönyállapot (2011.IX.29.)

67/2011. (IX. 29.) OGY határozat

a Magyar Honvédség részletes bontású létszámáról szóló 106/2007. (XII. 6.) OGY határozat módosításáról * 

A honvédelemről és a Magyar Honvédségről szóló 2004. évi CV. törvény 47. § (1) bekezdés c) pontja alapján az Országgyűlés a Magyar Honvédség részletes bontású létszámáról szóló 106/2007. (XII. 6.) OGY határozatot az alábbiak szerint módosítja:

1. A Magyar Honvédség részletes bontású létszámáról szóló 106/2007. (XII. 6.) OGY határozat (a továbbiakban: Határozat) 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. A honvédelemről és a Magyar Honvédségről szóló 2004. évi CV. törvény 47. § (1) bekezdés c) pontja alapján az Országgyűlés a Magyar Honvédség részletes bontású létszámát az alábbiak szerint állapítja meg:

Állománykategóriák Létszám
Tiszt 5990 -
Tiszthelyettes 8905 legfeljebb az összlétszám 33%-a
Legénységi állomány (honvéd és tisztesi rendfokozattal rendelkező szerződéses katona és a honvéd tiszthelyettes-jelölt) 8035 legfeljebb az összlétszám 30%-a
Honvéd tisztjelölt állomány 600 -
Kormánytisztviselő, köztisztviselő, közalkalmazott, ügyészségi alkalmazott és munkavállaló 6170 legfeljebb az összlétszám 25%-a
Összesen legfeljebb 29700

2. A Határozat 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. Az 1. pont szerinti létszám nem tartalmazza a mintegy 8000 főnyi önkéntes tartalékos, valamint a Magyar Honvédség rendelkezési állománya létszámát, továbbá a katonai nemzetbiztonsági szolgálatok és a katonai felsőoktatási intézmény létszámát.”

3. Ez a határozat a közzétételét követő hónap első napján lép hatályba.

4. Ez a határozat a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.


  Vissza az oldal tetejére