Időállapot: közlönyállapot (2011.X.5.)

72/2011. (X. 5.) OGY határozat

egyes országgyűlési határozatok deregulációs célú felülvizsgálatáról * 

1. Az Országgyűlés az 1990. május 2-a előtt hivatalos lapban közzétett normatív határozatait hatályon kívül helyezi.

2. Az Országgyűlés az 1990. május 2-a előtt hivatalos lapban közzétett egyedi határozatait visszavonja.

3. Az Országgyűlés az 1. Mellékletben meghatározott normatív határozatait hatályon kívül helyezi.

4. Az Országgyűlés az 1. Mellékletben meghatározott egyedi határozatait visszavonja.

5. Az e határozattal hatályon kívül helyezett, visszavont országgyűlési határozatok hatályon kívül helyezése, visszavonása nem érinti az országgyűlési határozatok által a hatályon kívül helyezést, visszavonást megelőzően keletkeztetett, megszüntetett vagy módosított jogokat és kötelezettségeket.

6. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 72/2011. (X. 5.) OGY határozathoz

1. 3/2010. (II. 18.) OGY határozat az országgyűlési képviselők 2010. évi választása kampányának költségvetési támogatásáról

2. 99/2009. (XII. 18.) OGY határozat a Magyar Köztársaság területén élő nemzeti és etnikai kisebbségek helyzetéről (2007. február-2009. február) szóló beszámoló elfogadásáról

3. 95/2009. (XII. 9.) OGY határozat a 2003-2008 közötti időszakra szóló második Nemzeti Környezetvédelmi Program végrehajtásáról szóló jelentés

4. 83/2009. (X. 22.) OGY határozat az agrárgazdaság 2008. évi helyzetéről szóló jelentés elfogadásáról

5. 80/2009. (IX. 30.) OGY határozat a Szülőföld Alap 2008. évi tevékenységéről és működéséről szóló beszámoló elfogadásáról

6. 75/2009. (IX. 24.) OGY határozat az egy magyar vezetésű afganisztáni tartományi újjáépítési csoport létesítéséről és működésének előkészítéséről szóló 2115/2006. (VI. 29.) Korm. határozat módosításáról szóló kormánydöntésről szóló beszámoló elfogadásáról

7. 74/2009. (IX. 24.) OGY határozat az afganisztáni Nemzetközi Biztonsági Közreműködő Erők (ISAF) műveleteiben történő további magyar katonai szerepvállalásról szóló 2186/2008. (XII. 29.) Korm. határozat módosításáról szóló kormánydöntésről szóló beszámoló elfogadásáról

8. 72/2009. (IX. 17.) OGY határozat országos népszavazásról

9. 61/2009. (VI. 24.) OGY határozat a mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványára vonatkozó szabályozás szigorításáról

10. 52/2009. (VI. 18.) OGY határozat a NATO-nak a 2009. évi afgán választások biztosításában történő közreműködésével kapcsolatos magyar katonai szerepvállalásról szóló kormánydöntésről, valamint a Magyar Honvédségnek az afganisztáni Nemzetközi Biztonsági Közreműködő Erők tevékenységében való közreműködéséről szóló beszámoló elfogadásáról

11. 33/2009. (IV. 30.) OGY határozat az atomenergia 2007. évi hazai alkalmazásának biztonságáról szóló jelentés elfogadásáról

12. 32/2009. (IV. 24.) OGY határozat a lakossági hitelezés biztonságának növeléséről, a Teljes Hiteldíj Mutató (THM) szabályozásának áttekintéséről, a lakosságnak nyújtott hitelműveletekkel kapcsolatos tájékoztatás javításáról, valamint a szükséges törvényi szabályozások előkészítéséről

13. 23/2009. (III. 25.) OGY határozat az ÁPV Zrt. és jogelődei - mint a privatizáció lebonyolítására létrehozott célszervezetek - tevékenységéről és a teljes privatizációs folyamatról (1990-2007.) szóló jelentés elfogadásáról

14. 5/2009. (II. 27.) OGY határozat az afganisztáni Nemzetközi Biztonsági Közreműködő Erők (ISAF) műveleteiben történő további magyar katonai szerepvállalásról szóló 2186/2008. (XII. 29.) Korm. határozatban foglalt döntésről szóló beszámoló elfogadásáról

15. 4/2009. (II. 27.) OGY határozat népi kezdeményezésről

16. 130/2008. (XII. 17.) OGY határozat a Szülőföld Alap 2007. évi tevékenységéről és működéséről szóló beszámoló elfogadásáról

17. 129/2008. (XII. 17.) OGY határozat a mezőgazdasági és élelmiszeripari termékekkel kapcsolatos etikus kereskedői magatartás kidolgozásáról

18. 118/2008. (XI. 19.) OGY határozat országos népszavazásról

19. 117/2008. (XI. 6.) OGY határozat az agrárgazdaság 2007. évi helyzetéről szóló jelentés elfogadásáról

20. 116/2008. (XI. 6.) OGY határozat a második Nemzeti Környezetvédelmi Program 2005-2006. évi végrehajtásáról szóló jelentés elfogadásáról

21. 110/2008. (X. 10.) OGY határozat az e-Befogadásról, a Magyarországon kialakult informatikai szakadék csökkentése érdekében

22. 103/2008. (IX. 26.) OGY határozat a NATO irányítású balkáni katonai béketámogató műveletekben részt vevő nemzetközi erőkben történő magyar katonai részvételről szóló beszámoló elfogadásáról

23. 102/2008. (IX. 26.) OGY határozat az afganisztáni Nemzetközi Biztonsági Közreműködő Erők (ISAF) műveleteiben történő magyar katonai részvétel engedélyezéséről szóló kormánydöntésről szóló beszámoló elfogadásáról

24. 101/2008. (IX. 26.) OGY határozat az egy magyar vezetésű afganisztáni tartományi újjáépítési csoport létesítéséről és működésének előkészítéséről szóló 2115/2006. (VI. 29.) Korm. határozat módosításáról szóló kormánydöntésről szóló beszámoló elfogadásáról

25. 80/2008. (VI. 13.) OGY határozat a Magyar Honvédség önkéntes tartalékos rendszerének felülvizsgálatáról

26. 59/2008. (V. 29.) OGY határozat a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Általános Konferenciája 94. ülésszakán elfogadott 2006. évi tengerészeti munkaügyi Egyezményről, valamint a Konferencia 96. ülésszakán elfogadott, a halászati ágazat munkafeltételeiről szóló 188. számú Egyezményről és 199. számú Ajánlásról szóló beszámoló elfogadásáról

27. 54/2008. (V. 14.) OGY határozat a 2008. március 9-i országos ügydöntő népszavazással kapcsolatos állami feladatok megszervezéséről és lebonyolításáról szóló beszámoló elfogadásáról

28. 47/2008. (IV. 23.) OGY határozat a géntechnológiai tevékenységgel, annak mezőgazdasági és élelmiszer-előállítási alkalmazásával kapcsolatos egyes kérdésekről és az ezeket érintő magyar stratégiáról szóló 53/2006. (XI. 29.) OGY határozatban foglaltak végrehajtásáról szóló jelentés elfogadásáról

29. 46/2008. (IV. 17.) OGY határozat országos népszavazás elrendeléséről

30. 45/2008. (IV. 17.) OGY határozat országos népszavazás elrendeléséről

31. 44/2008. (IV. 17.) OGY határozat országos népszavazás elrendeléséről

32. 43/2008. (IV. 17.) OGY határozat országos népszavazás elrendeléséről

33. 42/2008. (IV. 17.) OGY határozat országos népszavazás elrendeléséről

34. 41/2008. (IV. 17.) OGY határozat országos népszavazás elrendeléséről

35. 39/2008. (IV. 17.) OGY határozat az atomenergia 2005. és 2006. évi hazai alkalmazásának biztonságáról szóló jelentés elfogadásáról

36. 38/2008. (IV. 17.) OGY határozat az Országgyűlés felhatalmazásának megadásáról az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 22. §-a alapján a Kormányzati Negyed beruházás részeként létrejövő Kormányzati Épület(együttes) megvalósítását célzó közbeszerzési eljárás megkezdéséhez és az eredményes közbeszerzési eljárás esetén a szerződéskötéshez tárgyú 48/2007. (V. 31.) OGY határozat hatályon kívül helyezéséről

37. 32/2008. (IV. 3.) OGY határozat a Magyar Köztársaság területén élő nemzeti és etnikai kisebbségek helyzetéről (2005. február-2007. február) szóló beszámoló elfogadásáról

38. 28/2008. (III. 20.) OGY határozat az Új Tulajdonosi Programról

39. 27/2008. (III. 20.) OGY határozat a magyar tudomány helyzetéről 2003-2004 és a magyar tudomány helyzetéről 2005-2006 szóló beszámolók elfogadásáról

40. 19/2008. (III. 5.) OGY határozat az ingatlanokkal, bérlakásokkal kapcsolatban feltárt visszaélések megakadályozásához, az úgynevezett lakásmaffia-tevékenység visszaszorításához szükséges további kormányzati intézkedésekről szóló 53/2005. (VI. 4.) OGY határozatban megjelölt feladatok teljesítéséről szóló beszámoló elfogadásáról

41. 16/2008. (II. 28.) OGY határozat a kis- és középvállalkozások 2005-2006. évi helyzetéről, gazdálkodási feltételrendszeréről, valamint a kis- és középvállalkozások részére nyújtott támogatásokról szóló jelentés elfogadásáról

42. 15/2008. (II. 28.) OGY határozat a kis- és középvállalkozások 2003-2004. évi helyzetéről, gazdálkodási feltételrendszeréről szóló jelentés elfogadásáról

43. 8/2008. (II. 21.) OGY határozat a csádi és közép-afrikai köztársaságbeli EU katonai műveletekben történő magyar közreműködésről szóló beszámoló elfogadásáról

44. 1/2008. (II. 14.) OGY határozat törvény népszavazásra bocsátásáról

45. 111/2007. (XII. 19.) OGY határozat országos népszavazás elrendeléséről

46. 110/2007. (XII. 19.) OGY határozat országos népszavazás elrendeléséről

47. 109/2007. (XII. 19.) OGY határozat országos népszavazás elrendeléséről

48. 105/2007. (XII. 6.) OGY határozat népi kezdeményezésről

49. 102/2007. (XI. 22.) OGY határozat az agrárgazdaság 2006. évi helyzetéről szóló jelentés elfogadásáról

50. 97/2007. (X. 31.) OGY határozat a 25/2007. (III. 20.) OGY határozat alapján az M6-os autópálya Szekszárd-Bóly közötti szakaszának és az M60-as autópálya Bóly-Pécs közötti szakaszának koncesszióba adására vonatkozó közbeszerzési eljárás eredménye vonatkozásában az Országgyűlés jóváhagyásának megadásáról

51. 96/2007. (X. 31.) OGY határozat az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 22. § (2) bekezdése alapján az M6-os autópálya Dunaújváros-Szekszárd közötti szakaszának koncesszióba adására vonatkozó közbeszerzési eljárás megkezdéséhez szükséges országgyűlési felhatalmazás megadásáról

52. 91/2007. (X. 18.) OGY határozat népi kezdeményezésről

53. 86/2007. (X. 5.) OGY határozat a Szülőföld Alap 2005-2006. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról

54. 73/2007. (IX. 21.) OGY határozat a Magyar Köztársaság Kormányának a NATO iraki Kiképző Missziójában történő magyar katonai részvétellel kapcsolatos döntéséről szóló beszámoló elfogadásáról

55. 70/2007. (IX. 13.) OGY határozat az Irak demokratikus újjáépítéséhez szükséges stabilizációs és humanitárius műveletekben résztvevő külföldi fegyveres erők Magyar Köztársaság területén 2006. évben végrehajtott áthaladásáról szóló jelentés elfogadásáról

56. 59/2007. (VI. 26.) OGY határozat az audiovizuális média szabályozásának reformjáról

57. 53/2007. (VI. 13.) OGY határozat az ENSZ libanoni békefenntartó missziójában (UNIFIL) való magyar részvételről szóló 44/2006. (X. 10.) OGY határozat módosításáról

58. 38/2007. (V. 9.) OGY határozat a kábítószer-probléma visszaszorítása érdekében készített nemzeti stratégiai program megvalósulásáról, az ellátó-intézményrendszer átvilágításáról és hatékonyságvizsgálatáról (2003-2005. évek vonatkozásában) szóló jelentés elfogadásáról, valamint a kábítószer-probléma visszaszorítása érdekében készített nemzeti stratégiai program elfogadásáról szóló 96/2000. (XII. 11.) OGY határozat módosításáról

59. 37/2007. (V. 9.) OGY határozat népi kezdeményezésről

60. 32/2007. (IV. 19.) OGY határozat a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Általános Konferenciája 95. ülésszakán elfogadott, a munkavédelemről szóló 187. számú Keretegyezményről és a munkavédelemről szóló 197. számú Ajánlásról, valamint a munkaviszonyról szóló 198. számú Ajánlásról szóló beszámoló elfogadásáról

61. 25/2007. (III. 20.) OGY határozat az Országgyűlés felhatalmazásának megadásáról az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 22. § (2) bekezdése alapján az M6-os autópályává fejleszthető autóút Szekszárd-Bóly közötti szakaszának és az M60-as autópályává fejleszthető autóút Bóly-Pécs közötti szakaszának koncesszióba adására vonatkozó közbeszerzési eljárás megkezdéséhez

62. 24/2007. (III. 20.) OGY határozat a világ kulturális és természeti örökségének védelméről szóló 1972. évi UNESCO Világörökség Egyezmény 2002-2006. közötti magyarországi végrehajtásáról szóló jelentés elfogadásáról

63. 16/2007. (III. 7.) OGY határozat a Magyar Köztársaság területén élő nemzeti és etnikai kisebbségek helyzetéről (2003. február-2005. február) szóló beszámoló elfogadásáról

64. 15/2007. (III. 7.) OGY határozat a második Nemzeti Környezetvédelmi Program 2003-2004. évi végrehajtásának helyzetéről szóló jelentés elfogadásáról

65. 10/2007. (II. 21.) OGY határozat a társadalmi bűnmegelőzés nemzeti stratégiájáról szóló 115/2003. (X. 28.) OGY határozat módosításáról

66. 6/2007. (II. 13.) OGY határozat a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a települési kisebbségi önkormányzati képviselők 2006. október 1-jei választásának megszervezésével és lebonyolításával kapcsolatos állami feladatok végrehajtásáról szóló, az önkormányzati és területfejlesztési miniszter által benyújtott jelentés elfogadásáról

67. 4/2007. (II. 13.) OGY határozat Irak demokratikus újjáépítéséhez szükséges stabilizációs és humanitárius műveletekben résztvevő külföldi fegyveres erők Magyar Köztársaság területén történő áthaladásáról szóló jelentés elfogadásáról

68. 3/2007. (II. 13.) OGY határozat egy magyar vezetésű afganisztáni tartományi újjáépítési csoport létesítéséről szóló beszámoló elfogadásáról

69. 2/2007. (II. 13.) OGY határozat a Magyar Köztársaság Kormányának a NATO iraki Kiképző Missziójában történő magyar katonai részvétellel kapcsolatos döntéséről szóló beszámoló elfogadásáról

70. 1/2007. (II. 13.) OGY határozat az Észak-atlanti Szerződés Szervezetének rigai csúcstalálkozója idejére nyújtott NATO támogatáshoz történő magyar katonai hozzájárulásról szóló beszámoló elfogadásáról

71. 60/2006. (XII. 20.) OGY határozat népi kezdeményezésről

72. 59/2006. (XII. 20.) OGY határozat a magyar gazdaságban - különösen a közbeszerzések területén - kialakuló vállalkozói „körbetartozások” mérséklése érdekében a társadalmi és szakmai egyeztetések elvégzéséről, valamint a szükséges törvényi szabályozások előkészítéséről

73. 50/2006. (XI. 15.) OGY határozat az agrárgazdaság 2005. évi helyzetéről szóló jelentés elfogadásáról

74. 30/2006. (VII. 11.) OGY határozat a 2006. évi önkormányzati és kisebbségi választások pénzügyi támogatásáról

75. 11/2006. (II. 16.) OGY határozat az Országgyűlés felhatalmazásának megadásáról az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 22. §-a alapján a Program Út Szolgáltatási Szerződés megkötéséhez

76. 9/2006. (II. 16.) OGY határozat a NATO irányítású koszovói békefenntartásban részt vevő nemzetközi erőkben (KFOR) történő magyar katonai részvételről szóló beszámoló elfogadásáról

77. 4/2006. (II. 8.) OGY határozat az Egészség Évtizedének Johan Béla Nemzeti Programjáról szóló 46/2003. (IV. 16.) OGY határozat módosításáról

78. 94/2005. (XII. 15.) OGY határozat az elkövetkezendő tíz évben követendő gazdaságpolitikai alapelvekről

79. 93/2005. (XII. 15.) OGY határozat az ápolási díj, valamint a hozzátartozóikat otthon ápoló személyeket segítő intézményrendszer továbbfejlesztéséről

80. 92/2005. (XII. 15.) OGY határozat népi kezdeményezésről

81. 89/2005. (XII. 7.) OGY határozat a 2006. évi országgyűlési választások pénzügyi támogatásáról

82. 88/2005. (XII. 7.) OGY határozat a 100 lépés program megvalósításáról szóló beszámoló elfogadásáról

83. 86/2005. (XI. 30.) OGY határozat az agrárgazdaság 2004. évi helyzetéről szóló jelentés elfogadásáról

84. 84/2005. (XI. 18.) OGY határozat a foglalkoztatás helyzetéről és a foglalkoztatás bővítését szolgáló lépésekről szóló jelentés elfogadásáról

85. 69/2005. (IX. 16.) OGY határozat a Magyar Köztársaság és a Horvát Köztársaság között a szociális biztonságról szóló, Budapesten, 2005. február 8-án aláírt Egyezmény megerősítéséről

86. 68/2005. (IX. 16.) OGY határozat a Magyar Köztársaság Kormányának a NATO iraki Kiképző Missziójában történő magyar katonai részvétellel kapcsolatos döntésének módosításáról szóló jelentés elfogadásáról

87. 67/2005. (IX. 16.) OGY határozat a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Általános Konferenciája 92. ülésszakán elfogadott, az emberi erőforrások fejlesztéséről szóló 195. számú Ajánlásról szóló beszámoló elfogadásáról

88. 66/2005. (VII. 6.) OGY határozat az UEFA EURO 2012 Labdarúgó Európa-bajnokság döntő fordulójának Magyarország és Horvátország által közösen történő megrendezésének érdekében benyújtandó pályázat támogatásáról

89. 63/2005. (VI. 28.) OGY határozat az alternatív és megújuló energiahordozók elterjesztésének hatékonyabbá tételéről

90. 62/2005. (VI. 28.) OGY határozat a meddőséggel kapcsolatos problémák átfogó kezelésére vonatkozó intézkedési terv kialakítására

91. 58/2005. (VI. 10.) OGY határozat az élelmiszer-biztonsági ellenőrzés hatékonyságának növeléséről

92. 56/2005. (VI. 10.) OGY határozat az Európai Unió tagállamai között, az Európai Unióról szóló szerződés 17. cikkének (2) bekezdésében említett feladatok, köztük gyakorlatok, előkészítésével és végrehajtásával összefüggésben az Európai Unió rendelkezésére bocsátható parancsnokság és haderő európai uniós intézményekhez kirendelt katonai törzsének és polgári állományának, valamint az Európai Unió ezzel összefüggésben történő fellépése céljából a tagállamok rendelkezésre bocsátott katonai törzsének és polgári állományának jogállásáról (EU-SOFA) szóló Megállapodás megerősítéséről

93. 49/2005. (VI. 4.) OGY határozat a Magyar Köztársaság és az Indiai Köztársaság között a beruházások ösztönzéséről és védelméről, Újdelhiben, 2003. november 3-án aláírt Megállapodás megerősítéséről

94. 48/2005. (VI. 4.) OGY határozat a kulturális javak fegyveres összeütközés esetén való védelméről szóló 1954. évi Hágai Egyezmény Második Kiegészítő Jegyzőkönyvének megerősítéséről

95. 42/2005. (V. 26.) OGY határozat az ingatlanokkal, bérlakásokkal kapcsolatban feltárt visszaélések megakadályozásáról, az úgynevezett lakásmaffia-tevékenység visszaszorításához szükséges kormányzati intézkedésekről szóló 71/2004. (VI. 22.) OGY határozatban megjelölt feladatok teljesítéséről szóló beszámoló elfogadásáról

96. 41/2005. (V. 26.) OGY határozat a jogi segítségnyújtásról szóló 2003. évi LXXX. törvény, valamint a közvetítői tevékenységről szóló 2002. évi LV. törvény végrehajtásához szükséges kormányzati intézkedésekről

97. 35/2005. (V. 12.) OGY határozat az Európa Tanács keretében 2001. november 8-án létrejött, az audiovizuális örökség védelméről szóló Európai Egyezmény megerősítéséről

98. 32/2005. (IV. 27.) OGY határozat népi kezdeményezésről

99. 31/2005. (IV. 27.) OGY határozat a Magyar Köztársaságnak az Európai Közösségek tisztviselőit és az Európai Unió tagállamainak tisztviselőit érintő korrupció elleni küzdelemről szóló egyezményhez történő csatlakozásáról

100. 27/2005. (IV. 21.) OGY határozat a Belga Királyság, a Cseh Köztársaság, a Dán Királyság, a Németországi Szövetségi Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Görög Köztársaság, a Spanyol Királyság, a Francia Köztársaság, Írország, az Olasz Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Luxemburgi Nagyhercegség, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Holland Királyság, az Osztrák Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Portugál Köztársaság, a Szlovén Köztársaság, a Szlovák Köztársaság, a Finn Köztársaság, a Svéd Királyság, Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága (az Európai Unió tagállamai) és a Bolgár Köztársaság és Románia között a Bolgár Köztársaságnak és Romániának az Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló szerződésnek a Magyar Köztársaság részéről történő aláírásáról

101. 25/2005. (IV. 14.) OGY határozat a Magyar Energia Hivatal 2003. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról

102. 24/2005. (IV. 14.) OGY határozat a Magyar Energia Hivatal 2002. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról

103. 23/2005. (IV. 14.) OGY határozat a Magyar Energia Hivatal 2001. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról

104. 22/2005. (IV. 14.) OGY határozat az atomenergia 2003. évi hazai alkalmazásának biztonságáról szóló beszámoló elfogadásáról

105. 21/2005. (IV. 14.) OGY határozat az atomenergia 2002. évi hazai alkalmazásának biztonságáról szóló beszámoló elfogadásáról

106. 20/2005. (IV. 14.) OGY határozat az atomenergia 2001. évi hazai alkalmazásának biztonságáról szóló beszámoló elfogadásáról

107. 17/2005. (III. 23.) OGY határozat az M5-ös autópálya 3. fázisának megépítéséhez szükséges koncessziós szerződés módosításáról

108. 13/2005. (III. 10.) OGY határozat a Magyar Köztársaságnak az Európai Unió tagállamai közötti kölcsönös bűnügyi jogsegélyről szóló egyezményhez és az egyezmény kiegészítő jegyzőkönyvéhez történő csatlakozásáról

109. 12/2005. (III. 10.) OGY határozat az Európai Szociális Karta 1988. évi Kiegészítő jegyzőkönyvének megerősítéséről

110. 11/2005. (III. 10.) OGY határozat a nagy távolságra jutó, országhatárokon átterjedő levegőszennyezésről szóló 1979. évi Genfi Egyezményhez kapcsolódó, a nehézfémek (HM) légköri kibocsátásának csökkentéséről szóló, Aarhusban, 1998. június 24-én elfogadott Jegyzőkönyv megerősítéséről

111. 10/2005. (III. 4.) OGY határozat a NATO műveleti alárendeltségű légvédelmi készenléti elfogó légi járművek alkalmazásáról szóló beszámoló elfogadásáról

112. 9/2005. (III. 4.) OGY határozat a Magyar Köztársaság Kormányának a NATO iraki Kiképző Missziójában történő magyar katonai részvétellel kapcsolatos döntéséről szóló beszámoló elfogadásáról

113. 7/2005. (II. 25.) OGY határozat a 2004. december 5-i országos népszavazással kapcsolatos állami feladatok megszervezéséről és lebonyolításáról szóló beszámoló elfogadásáról

114. 6/2005. (II. 25.) OGY határozat az Országos Fogyatékosügyi Program 2001-2003. évi végrehajtásáról és az ezzel összefüggésben megtett kormányzati intézkedésekről szóló jelentés elfogadásáról

115. 4/2005. (II. 18.) OGY határozat a gyermekeknek a nemzetközi örökbefogadások terén való védelméről és az ilyen ügyekben történő együttműködésről szóló, Hágában, 1993. május 29. napján kelt Egyezmény megerősítéséről

116. 133/2004. (XII. 23.) OGY határozat az európai alkotmány létrehozásáról szóló szerződés megerősítéséről

117. 130/2004. (XI. 24.) OGY határozat Tápiószele Nagyközség Önkormányzata képviselő-testülete feloszlatásáról

118. 129/2004. (XI. 23.) OGY határozat a Magyar Köztársaság és az Indiai Köztársaság között a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról a jövedelemadók területén, Új-Delhiben, 2003. november 3-án aláírt Egyezmény megerősítéséről

119. 126/2004. (XI. 17.) OGY határozat az agrárgazdaság 2003. évi helyzetéről szóló jelentés elfogadásáról

120. 122/2004. (XI. 10.) OGY határozat a textil- és ruházati, valamint a bőr- és cipőipar súlyos helyzetének enyhítésére

121. 119/2004. (XI. 10.) OGY határozat a Magyar Köztársaságnak az áruk ideiglenes behozataláról, Isztambulban, 1990. június 26-án kelt Egyezményhez kapcsolódó fenntartásai bejelentéséről

122. 118/2004. (XI. 10.) OGY határozat a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között az 1994. évi Bécsi Dokumentumot kiegészítő bizalom- és biztonságerősítő intézkedésekről és a katonai kapcsolatok fejlesztéséről Pozsonyban, 1998. február 4. napján aláírt és az 1998. évi LXXV. törvénnyel megerősített és kihirdetett Megállapodás megszüntetéséről

123. 108/2004. (X. 27.) OGY határozat az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28-án kelt Egyezménynek a felügyelő hatóságokról és a személyes adatok országhatárokat átlépő áramlásáról szóló, Strasbourgban, 2001. november 8-án kelt Kiegészítő Jegyzőkönyvének megerősítéséről

124. 105/2004. (X. 20.) OGY határozat az európai alkotmány létrehozásáról szóló szerződés aláírásáról

125. 98/2004. (X. 13.) OGY határozat a Magyar Köztársaság Kormánya és Québec Kormánya között a szociális biztonságról szóló, Ottawában, 2004. május 12-én aláírt megállapodás megerősítéséről

126. 95/2004. (X. 6.) OGY határozat a Magyar Köztársaság Kormánya és a Jugoszláv Szövetségi Köztársaság Szövetségi Kormánya között a beruházások ösztönzéséről és kölcsönös védelméről, Budapesten, 2001. június 20-án aláírt Megállapodás megerősítéséről

127. 92/2004. (IX. 28.) OGY határozat az Országgyűlés felhatalmazásának megadásáról az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 22. §-a alapján az M6-os autópálya érdi tető-Dunaújváros M6-M8 csomópont közötti szakasz koncessziós szerződésének megkötéséhez

128. 91/2004. (IX. 28.) OGY határozat a Magyar Köztársaság és Szerbia és Montenegró között a Magyar Köztársaságban élő szerb kisebbség és a Szerbia és Montenegróban élő magyar kisebbség jogainak védelméről szóló, Budapesten, 2003. október 21-én aláírt Egyezmény megerősítéséről

129. 90/2004. (IX. 23.) OGY határozat az Országgyűlés felhatalmazásának megadásáról az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 22. §-a alapján az M5-ös autópályának a matricás rendszerbe történő bekapcsolásához, valamint továbbépítéséhez szükséges koncessziós szerződésmódosításhoz

130. 88/2004. (IX. 15.) OGY határozat a Magyar Köztársaság és Románia között a közúti és a vasúti határforgalom ellenőrzéséről szóló, Bukarestben, 2004. április 27-én aláírt Egyezmény megerősítéséről

131. 87/2004. (IX. 15.) OGY határozat a 2004. évi olimpiai és paralimpiai játékok ideje alatt Görögországnak nyújtott NATO-támogatáshoz történő magyar katonai hozzájárulásról szóló jelentés elfogadásáról

132. 86/2004. (IX. 15.) OGY határozat az afganisztáni Nemzetközi Biztonsági Közreműködő Erők (ISAF) műveleteiben történő magyar katonai részvételről szóló jelentés elfogadásáról

133. 85/2004. (IX. 15.) OGY határozat a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Általános Konferenciája 62. ülésszakán elfogadott, a kereskedelmi hajók minimális követelményeiről szóló 147. számú Egyezmény és az ahhoz kapcsolódó 1996. évi Jegyzőkönyv, valamint a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Általános Konferenciájának 91. ülésszakán elfogadott, a tengerészek személyazonosító okmányairól szóló 185. számú Egyezmény megerősítéséről

134. 82/2004. (IX. 15.) OGY határozat országos népszavazás elrendeléséről

135. 75/2004. (IX. 8.) OGY határozat a Montrealban, 1999. május 28-án kelt, a nemzetközi légi fuvarozásra vonatkozó egyes jogszabályok egységesítéséről szóló Egyezményhez történő csatlakozásról

136. 73/2004. (IX. 8.) OGY határozat az Egyesült Nemzetek Szervezete Meridában, 2003. december 10-én kelt Korrupció Elleni Egyezményének megerősítéséről

137. 67/2004. (VI. 22.) OGY határozat a Magyar Köztársaság Kormánya és a Lett Köztársaság Kormánya között a katasztrófák és más súlyos balesetek esetén történő együttműködésről és kölcsönös segítségnyújtásról szóló, Rigában, 2003. november 19. napján aláírt Megállapodás megerősítéséről

138. 66/2004. (VI. 22.) OGY határozat a Magyar Köztársaságnak az Európai Unióról szóló szerződés K.3 cikke alapján létrehozott, a vámigazgatási szervek közötti kölcsönös jogsegélyről és együttműködésről szóló, Brüsszelben, 1997. december 18-án kelt Egyezményhez való csatlakozásáról és annak ideiglenes alkalmazásáról

139. 58/2004. (VI. 14.) OGY határozat a Magyar Köztársaság és a Belarusz Köztársaság között a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról a jövedelem- és a vagyonadók területén Budapesten, 2002. február 19-én aláírt Egyezmény megerősítéséről

140. 57/2004. (V. 25.) OGY határozat a magyar tudomány helyzetéről 2001-2002. szóló beszámoló elfogadásáról

141. 56/2004. (V. 25.) OGY határozat a Magyar Köztársaságnak egyes, a polgári jogsegélyt szabályozó nemzetközi szerződésekhez történő csatlakozásáról

142. 55/2004. (V. 25.) OGY határozat az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank létrehozásáról szóló Megállapodás módosításának jóváhagyásáról

143. 54/2004. (V. 25.) OGY határozat a Magyar Köztársaság és a Horvát Köztársaság között a közúti, a vasúti és a vízi határforgalom ellenőrzéséről szóló, Budapesten, 2003. szeptember 29. napján aláírt Egyezmény megerősítéséről

144. 53/2004. (V. 18.) OGY határozat a Magyar Köztársaság és a Szlovák Köztársaság között a közúti, a vasúti és a vízi határforgalom ellenőrzéséről szóló, Pozsonyban, 2003. október 9. napján aláírt Egyezmény megerősítéséről

145. 52/2004. (V. 18.) OGY határozat a Magyar Köztársaság Kormánya és az Olasz Köztársaság Kormánya között a minősített információk kölcsönös védelméről szóló, Budapesten, 2003. március 20-án aláírt Biztonsági Megállapodás megerősítéséről

146. 51/2004. (V. 18.) OGY határozat a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Általános Konferenciája 89. ülésszakán elfogadott, a mezőgazdaság munkavédelméről szóló 184. számú Egyezményről és a mezőgazdaság munkavédelméről szóló 192. számú Ajánlásról, valamint a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Általános Konferenciája 90. ülésszakán elfogadott, a munkavédelemről szóló 1981. évi Egyezményt kiegészítő 2002. évi Jegyzőkönyvről és a foglalkozási betegségek jegyzékéről szóló 194. számú Ajánlásról szóló beszámoló elfogadásáról

147. 48/2004. (V. 18.) OGY határozat a magyar tudomány helyzetéről 1999-2000. szóló beszámoló elfogadásáról

148. 46/2004. (V. 18.) OGY határozat országos népszavazás elrendeléséről

149. 41/2004. (V. 11.) OGY határozat a Nemzeti Környezetvédelmi Program 2001-2002. évi végrehajtásáról szóló jelentés elfogadásáról

150. 40/2004. (V. 11.) OGY határozat a Nemzeti Környezetvédelmi Program 1999-2000. évi végrehajtásának helyzetéről szóló jelentés elfogadásáról

151. 39/2004. (V. 11.) OGY határozat a Nemzeti Környezetvédelmi Program 1997-1998. évi végrehajtásának helyzetéről szóló jelentés elfogadásáról

152. 38/2004. (V. 11.) OGY határozat a Magyar Köztársaságnak az Európai Unióról szóló Szerződés K.3. Cikkén alapuló, az Európai Rendőrségi Hivatal létrehozásáról szóló, 1995. július 26-án kelt Egyezményhez (Europol Egyezmény) és Jegyzőkönyveihez történő csatlakozásáról

153. 36/2004. (IV. 26.) OGY határozat a Magyar Köztársaság csatlakozásáról a vámeljárások egyszerűsítéséről és összehangolásáról szóló, Kyotóban, 1973. május 18-án kelt nemzetközi egyezmény Brüsszelben, 1999. június 26-án létrehozott Módosító Jegyzőkönyvéhez

154. 35/2004. (IV. 26.) OGY határozat az áruk ideiglenes behozataláról, Isztambulban, 1990. június 26-án kelt Egyezmény és mellékletei megerősítéséről

155. 28/2004. (IV. 6.) OGY határozat a kis- és középvállalkozások helyzetéről, gazdálkodási feltételrendszeréről szóló 2002. évi jelentés elfogadásáról

156. 26/2004. (IV. 6.) OGY határozat a Magyar Köztársaság és a Portugál Köztársaság között, Budapesten, 2002. november 4-én aláírt Konzuli Egyezmény megerősítéséről

157. 24/2004. (III. 31.) OGY határozat az M5-ös autópálya megvásárlására és továbbépítésére vonatkozó, 2004. február 11-én bejelentett kormánydöntés alapján megkötött szerződéseknek állami számvevőszéki vizsgálatáról

158. 13/2004. (III. 18.) OGY határozat a kábítószer-probléma visszaszorítása érdekében készített nemzeti stratégiai program megvalósulásáról, az ellátó-intézményrendszer átvizsgálásáról és hatékonyságvizsgálatáról szóló Jelentés elfogadásáról

159. 12/2004. (III. 10.) OGY határozat a Magyar Köztársaság Kormánya és Románia Kormánya között a katasztrófák esetén történő együttműködésről és kölcsönös segítségnyújtásról szóló, Budapesten, 2003. április 9. napján aláírt Egyezmény megerősítéséről

160. 11/2004. (III. 10.) OGY határozat a veszélyes áruk nemzetközi belvízi szállításáról szóló Európai Megállapodás (ADN) megerősítéséről

161. 10/2004. (III. 10.) OGY határozat a Bernben, 1980. május 9-én kelt Nemzetközi Vasúti Fuvarozási Egyezmény (COTIF) módosításáról Vilniusban elfogadott, 1999. június 3-án kelt Jegyzőkönyv megerősítéséről

162. 8/2004. (III. 10.) OGY határozat az Egészségügyi Világszervezet Dohányzás-ellenőrzési Keretegyezményének megerősítéséről

163. 5/2004. (III. 2.) OGY határozat a gyermekek és az ifjúság helyzetéről, életkörülményeik alakulásáról és az ezzel összefüggésben a 2002. évben megtett kormányzati intézkedésekről szóló jelentés elfogadásáról

164. 4/2004. (III. 2.) OGY határozat a Cseh Köztársaságnak, az Észt Köztársaságnak, a Ciprusi Köztársaságnak, a Lett Köztársaságnak, a Litván Köztársaságnak, a Magyar Köztársaságnak, a Máltai Köztársaságnak, a Lengyel Köztársaságnak, a Szlovén Köztársaságnak és a Szlovák Köztársaságnak az Európai Gazdasági Térségben való részvételéről szóló Megállapodás megerősítéséről

165. 140/2003. (XII. 23.) OGY határozat az Országgyűlés felhatalmazásának megadásáról az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 22. §-a alapján az M7-es autópálya Ordacsehi-Balatonkeresztúr (145+000-170+700 km szelvény) közötti szakasza építési munkáinak megvalósítására vonatkozó szerződés érvénybelépéséhez

166. 139/2003. (XII. 23.) OGY határozat az Európai Parlament tagjai 2004. évi választásának pénzügyi támogatásáról

167. 135/2003. (XII. 17.) OGY határozat az iskolai tejfogyasztás „Igyál tejet” programról

168. 133/2003. (XII. 17.) OGY határozat a Belga Királyság, a Dán Királyság, a Németországi Szövetségi Köztársaság, a Görög Köztársaság, a Spanyol Királyság, a Francia Köztársaság, az Ír Köztársaság, az Olasz Köztársaság, a Luxemburgi Nagyhercegség, a Holland Királyság, az Osztrák Köztársaság, a Portugál Köztársaság, a Finn Köztársaság, a Svéd Királyság, Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága (az Európai Unió tagállamai) és a Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Szlovén Köztársaság és a Szlovák Köztársaság között, a Cseh Köztársaságnak, az Észt Köztársaságnak, a Ciprusi Köztársaságnak, a Lett Köztársaságnak, a Litván Köztársaságnak, a Magyar Köztársaságnak, a Máltai Köztársaságnak, a Lengyel Köztársaságnak, a Szlovén Köztársaságnak és a Szlovák Köztársaságnak az Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló nemzetközi szerződés megerősítéséről

169. 131/2003. (XII. 11.) OGY határozat népi kezdeményezésről

170. 128/2003. (XI. 26.) OGY határozat a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Általános Konferenciája 90. ülésszakán elfogadott, a szövetkezetek elősegítéséről szóló 193. számú Ajánlásról szóló beszámoló elfogadásáról

171. 125/2003. (XI. 21.) OGY határozat a Magyar Köztársaság és a Kubai Köztársaság között a beruházások ösztönzéséről és kölcsönös védelméről, Havannában, 1999. október 22-én aláírt Megállapodás megerősítéséről

172. 119/2003. (XI. 5.) OGY határozat az iraki válság rendezése érdekében tett erőfeszítésekhez történő magyar katonai hozzájárulásról szóló 65/2003. (VI. 3.) OGY határozat módosításáról

173. 118/2003. (XI. 5.) OGY határozat az agrárgazdaság 2002. évi helyzetéről szóló jelentés elfogadásáról

174. 111/2003. (X. 27.) OGY határozat a gyermekek feletti felügyeleti jogot érintő határozatok elismeréséről és végrehajtásáról, valamint a felügyeleti viszonyok helyreállításáról szóló, 1980. május 20. napján, Luxemburgban kelt európai egyezmény megerősítéséről

175. 100/2003. (X. 10.) OGY határozat a Magyar Köztársaság és az Észt Köztársaság között a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról a jövedelem- és a vagyonadók területén Budapesten, 2002. szeptember 11-én aláírt Egyezmény megerősítéséről

176. 94/2003. (IX. 23.) OGY határozat a biológiai biztonságról szóló Cartagena jegyzőkönyv megerősítéséről

177. 93/2003. (IX. 23.) OGY határozat az 1999. évi LXXXIII. törvénnyel kihirdetett, a védjegyek nemzetközi lajstromozásáról szóló Madridi Megállapodáshoz kapcsolódó 1989. évi Jegyzőkönyvhöz fűzött nyilatkozat visszavonásáról

178. 91/2003. (IX. 19.) OGY határozat a Magyar Köztársaság Kormánya és a Benelux Államok (a Belga Királyság, a Luxemburgi Nagyhercegség, a Holland Királyság) Kormányai között a jogellenesen tartózkodó személyek visszafogadásáról szóló, Luxemburgban, 2002. január 23. napján aláírt Egyezmény megerősítéséről

179. 89/2003. (IX. 11.) OGY határozat a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között, személyeknek a közös államhatáron történő visszafogadásáról szóló, Budapesten, 2002. szeptember 12. napján aláírt Egyezmény megerősítéséről

180. 88/2003. (IX. 11.) OGY határozat a Magyar Köztársaság Kormánya és Románia Kormánya között, a katonai együttműködésről szóló, Budapesten, 2003. április 7-én aláírt Megállapodás megerősítéséről

181. 87/2003. (IX. 11.) OGY határozat a Magyar Köztársaság Kormánya és a Görög Köztársaság Kormánya között az államuk területén jogellenesen tartózkodó személyek visszafogadásáról szóló, Athénban, 2003. január 30. napján aláírt Egyezmény megerősítéséről

182. 85/2003. (IX. 11.) OGY határozat az Európa Tanács Strasbourgban, 1999. november 4-én kelt Korrupcióról szóló Polgári Jogi Egyezményének megerősítéséről

183. 78/2003. (VI. 24.) OGY határozat a nyugdíjasok helyzetének és életminőségének javításáról az uniós csatlakozás folyamatában

184. 75/2003. (VI. 24.) OGY határozat a 2003. április 12-i országos ügydöntő népszavazással kapcsolatos állami feladatok megszervezéséről és lebonyolításáról szóló beszámoló elfogadásáról

185. 74/2003. (VI. 24.) OGY határozat a külföldi fegyveres erőknek a délszláv válság nyomán kialakult humanitárius szükséghelyzet megoldásában történő segítségnyújtás céljából a Magyar Köztársaság területén történő áthaladásáról szóló 56/1999. (VI. 16.) OGY határozat hatályon kívül helyezéséről

186. 73/2003. (VI. 24.) OGY határozat a délszláv válság nyomán kialakult humanitárius szükséghelyzet megoldásában történő segítségnyújtás céljából a Magyar Köztársaság területén átengedett külföldi fegyveres erőkről, valamint áthaladásuk részleteiről szóló jelentés elfogadásáról

187. 72/2003. (VI. 24.) OGY határozat a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Általános Konferenciája 88. ülésszakán elfogadott, az anyaság védelméről szóló 183. számú Egyezményről, valamint az anyaság védelméről szóló 191. számú Ajánlásról szóló beszámoló elfogadásáról

188. 71/2003. (VI. 24.) OGY határozat a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Általános Konferenciája 88. ülésszakán elfogadott, az anyaság védelméről szóló 183. számú Egyezmény megerősítéséről

189. 65/2003. (VI. 3.) OGY határozat az iraki válság rendezése érdekében tett erőfeszítésekhez történő magyar katonai hozzájárulásról

190. 63/2003. (VI. 3.) OGY határozat az emberi jogok és az alapvető szabadságok védelméről szóló, Rómában, 1950. november 4-én kelt Egyezmény 13. kiegészítő, a halálbüntetés minden körülmények között történő eltörlésére vonatkozó jegyzőkönyvének megerősítéséről

191. 61/2003. (V. 28.) OGY határozat az egyes területi folyamatok megvalósítását szolgáló kormányzati intézkedésekről

192. 60/2003. (V. 28.) OGY határozat a Magyar Köztársaság és Kanada között a szociális biztonságról szóló, Budapesten, 2002. március 4-én aláírt Egyezmény megerősítéséről

193. 59/2003. (V. 28.) OGY határozat a Magyar Köztársaság részvételéről a Nemzetközi Fejlesztési Társulás (IDA) alapjainak tizenharmadik feltöltésében

194. 54/2003. (V. 6.) OGY határozat Irak demokratikus újjáépítéséhez szükséges stabilizációs és humanitárius feladatokban részt vevő nemzetközi erők tevékenységének elősegítéséről

195. 49/2003. (IV. 30.) OGY határozat az Egyetemes Postaegyesület XXII. Kongresszusán aláírt 6. Pótjegyzőkönyv (Peking, 1999.) megerősítéséről

196. 43/2003. (IV. 16.) OGY határozat a kis- és középvállalkozások helyzetéről, gazdálkodási feltételrendszeréről szóló 2001. évi jelentés elfogadásáról

197. 42/2003. (IV. 16.) OGY határozat a kis- és középvállalkozások helyzetéről, gazdálkodási feltételrendszeréről szóló 2000. évi jelentés elfogadásáról

198. 37/2003. (IV. 15.) OGY határozat a Cseh Köztársaságnak, az Észt Köztársaságnak, a Ciprusi Köztársaságnak, a Lett Köztársaságnak, a Litván Köztársaságnak, a Magyar Köztársaságnak, a Máltai Köztársaságnak, a Lengyel Köztársaságnak, a Szlovén Köztársaságnak és a Szlovák Köztársaságnak az Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló szerződésnek a Magyar Köztársaság részéről történő aláírásáról

199. 32/2003. (IV. 3.) OGY határozat a gyermekek és az ifjúság helyzetéről, életkörülményeik alakulásáról és az ezzel összefüggésben a 2001. évben megtett kormányzati intézkedésekről szóló jelentés elfogadásáról

200. 30/2003. (III. 27.) OGY határozat a kisebbségeket érintő jogszabályok felülvizsgálatának szükségességéről

201. 29/2003. (III. 27.) OGY határozat a helyi és kisebbségi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2002. október 20-i általános választásáról, valamint a nemzeti és etnikai kisebbségek országos önkormányzatának megválasztásáról szóló - a belügyminiszter által benyújtott - jelentés elfogadásáról

202. 27/2003. (III. 21.) OGY határozat a Horvát Köztársaság Közép-európai Szabadkereskedelmi Megállapodáshoz történő csatlakozásáról szóló megállapodás megerősítéséről

203. 26/2003. (III. 14.) OGY határozat az Országos Fogyatékosügyi Program végrehajtásáról és az ezzel összefüggésben megtett kormányzati intézkedésekről szóló jelentés elfogadásáról

204. 25/2003. (III. 13.) OGY határozat a családok hajléktalanságának megelőzéséről szóló jelentés elfogadásáról

205. 24/2003. (III. 13.) OGY határozat a harcászati repülő erők fejlesztéséről szóló 102/2001. (XII. 21.) OGY határozat módosításáról

206. 17/2003. (III. 7.) OGY határozat a Nemzetőrség létrehozásáról szóló 100/2001. (XII. 21.) OGY határozat hatályon kívül helyezéséről

207. 12/2003. (II. 25.) OGY határozat az Észak-atlanti Szerződésből eredő nemzetközi jogi kötelezettségek teljesítése keretében Törökország védelmének megerősítését szolgáló NATO támogatáshoz történő magyar hozzájárulásról

208. 9/2003. (II. 19.) OGY határozat a NATO irányítása alatt végrehajtott balkáni katonai békefenntartó műveletekhez történő magyar hozzájárulásról szóló 94/2001. (XII. 21.) OGY határozatnak az Európai Unió balkáni katonai rendezésben való szerepvállalására tekintettel szükségessé váló módosításáról

209. 4/2003. (II. 14.) OGY határozat a Magyar Köztársaság Kormánya és az Üzbég Köztársaság Kormánya között a beruházások ösztönzéséről és kölcsönös védelméről, Budapesten, 2002. október 28-án aláírt Megállapodás megerősítéséről

210. 3/2003. (II. 14.) OGY határozat a Magyar Köztársaság Kormánya és Románia Kormánya között, a minősített katonai információk kölcsönös védelme tárgyában aláírt Egyezmény I. Cikkének módosításáról szóló, Aradon, 2002. október 17-én aláírt Megállapodás megerősítéséről

211. 2/2003. (II. 14.) OGY határozat a Magyar Köztársaság és Bosznia és Hercegovina között a beruházások ösztönzéséről és kölcsönös védelméről, Budapesten, 2002. szeptember 26-án aláírt Megállapodás megerősítéséről

212. 114/2002. (XII. 23.) OGY határozat a 2003. április 12-i ügydöntő országos népszavazás pénzügyi támogatásáról

213. 111/2002. (XII. 18.) OGY határozat az afganisztáni Nemzetközi Biztonsági Közreműködő Erők műveleteiben magyar katonai egészségügyi kontingens részvételéről

214. 83/2002. (XI. 13.) OGY határozat a Magyar Köztársaság Kormánya és a Görög Köztársaság Kormánya között a természeti és civilizációs katasztrófák és súlyos balesetek megelőzése és azok következményeinek felszámolása érdekében történő együttműködésről és kölcsönös segítségnyújtásról szóló, Budapesten, 2000. szeptember 13-án aláírt Egyezmény megerősítéséről

215. 82/2002. (XI. 13.) OGY határozat az Európa Tanács 2001. november 23-án kelt Számítástechnikai bűnözésről szóló Egyezményének megerősítéséről

216. 81/2002. (XI. 13.) OGY határozat a mértéktelen sérülést okozónak vagy megkülönböztetés nélkül hatónak tekinthető egyes hagyományos fegyverek alkalmazásának betiltásáról, illetőleg korlátozásáról szóló Egyezmény módosításának megerősítéséről

217. 79/2002. (XI. 7.) OGY határozat a Magyar Köztársaság és az Oroszországi Föderáció között, Budapesten, 2001. január 12-én aláírt Konzuli Egyezmény megerősítéséről

218. 78/2002. (XI. 7.) OGY határozat a Magyar Köztársaság és a Jugoszláv Szövetségi Köztársaság között a kettős adóztatás elkerüléséről a jövedelem- és a vagyonadók területén, Budapesten, 2001. június 20-án aláírt Egyezmény megerősítéséről

219. 77/2002. (XI. 7.) OGY határozat a NATO feladatot végző tengeri hajók háborús kockázatait viselő nemzeteknek, a NATO tagjai általi kártalanításáról szóló Megállapodásról

220. 76/2002. (XI. 7.) OGY határozat a merülésvonalakról szóló 1966. évi nemzetközi egyezményre vonatkozó 1988. évi jegyzőkönyvhöz való csatlakozásról

221. 74/2002. (X. 31.) OGY határozat a Magyar Köztársaság és az Osztrák Köztársaság között a közös államhatár láthatóságának biztosításáról és az ezzel összefüggő kérdések szabályozásáról, a Magyar Népköztársaság és az Osztrák Köztársaság által 1964. október 31-én aláírt és 1987. április 29-én módosított és kiegészített Szerződés módosításáról és kiegészítéséről szóló, Budapesten, 2002. április 8-án aláírt Szerződés megerősítéséről

222. 73/2002. (X. 31.) OGY határozat a Magyar Köztársaság Kormánya és az Észt Köztársaság Kormánya között a személyek visszafogadásáról szóló, Tallinnban, 2002. március 13-án aláírt Egyezmény megerősítéséről

223. 63/2002. (X. 4.) OGY határozat népi kezdeményezésről

224. 58/2002. (IX. 20.) OGY határozat a Magyar Köztársaság Kormánya és Románia Kormánya között, állampolgáraik és más személyek visszafogadásáról szóló, Bukarestben, 2001. december 10. napján aláírt Egyezmény - megerősítéséről

225. 57/2002. (IX. 13.) OGY határozat a terrorizmus finanszírozásának visszaszorításáról, New Yorkban, az Egyesült Nemzetek Közgyűlésének 54. ülésszakán, 1999. december 9-én elfogadott nemzetközi egyezmény megerősítéséről

226. 56/2002. (IX. 13.) OGY határozat az új növényfajták oltalmára létesült Nemzetközi Egyezmény Genfben, 1991. március 19-én felülvizsgált szövegéhez történő csatlakozásról

227. 55/2002. (IX. 13.) OGY határozat az afrikai-eurázsiai vándorló vízimadarak védelméről szóló, Hágában, 1995. június 16-án aláírt nemzetközi Megállapodáshoz történő csatlakozásról

228. 54/2002. (IX. 13.) OGY határozat az európai szabadalmak megadásáról szóló 1973. október 5-i Müncheni Egyezményhez történő csatlakozásról és az Egyezmény Münchenben, 2000. november 29-én felülvizsgált szövegének megerősítéséről

229. 53/2002. (IX. 13.) OGY határozat a Magyar Köztársaság és a Holland Királyság között az összekötő tisztek feladatainak az Európai Rendőrségi Hivatalnál történő megfelelő teljesítéséhez szükséges kiváltságokról és mentességekről szóló, 2002. február 8-án jegyzékváltás útján létrejött Megállapodás megerősítéséről

230. 49/2002. (VII. 19.) OGY határozat az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezményben Részes Felek Konferenciájának 1997. évi harmadik ülésszakán elfogadott Kiotói Jegyzőkönyvhöz történő csatlakozásról

231. 48/2002. (VII. 19.) OGY határozat a földbirtok-politikai irányelvekről

232. 47/2002. (VII. 12.) OGY határozat a Magyar Köztársaság és az Európai Rendőrségi Hivatal között Budapesten, 2001. október 4-én aláírt Együttműködési Megállapodás 3. Cikk 3. bekezdésének megfelelő elfogadó nyilatkozat megerősítéséről

233. 46/2002. (VII. 12.) OGY határozat a családok hajléktalanságának megelőzéséről

234. 40/2002. (VII. 4.) OGY határozat a 2002. évi önkormányzati és kisebbségi, valamint országos kisebbségi választások pénzügyi támogatásáról

235. 38/2002. (VII. 4.) OGY határozat a hosszú távú egészségpolitika folyamatosságának megőrzéséről és az egészségügyi, valamint a szociális rendszerekben ellátottak jogainak érvényesítését biztosító szervezet kialakításáról

236. 37/2002. (VII. 4.) OGY határozat az Európa Tanács 1999. január 27-én kelt Korrupció Elleni Büntetőjogi Egyezményének megerősítéséről szóló 67/2000. (IX. 13.) OGY határozat módosításáról

237. 35/2002. (VI. 28.) OGY határozat a hazai népegészségügyi helyzettel összefüggő egyes hosszú távú feladatokról

238. 34/2002. (VI. 28.) OGY határozat a Magyar Köztársaság és a Jugoszláv Szövetségi Köztársaság közötti Szabadkereskedelmi Megállapodás megerősítéséről

239. 18/2002. (II. 27.) OGY határozat a XXX. Olimpiai Játékok és a XIV. Paralimpiai Játékok 2012-es budapesti megrendezésére vonatkozó pályázati szándék támogatásáról

240. 17/2002. (II. 27.) OGY határozat a kábítószer-probléma visszaszorítása érdekében készített nemzeti stratégiai program megvalósulásáról, az ellátó-intézményrendszer átvilágításáról és hatékonyságvizsgálatáról szóló Jelentés elfogadásáról

241. 16/2002. (II. 27.) OGY határozat a belvízi árufuvarozási szerződésről szóló Budapesti Egyezmény (CMNI) megerősítéséről

242. 14/2002. (II. 7.) OGY határozat a Magyar Köztársaság Kormánya és a Lett Köztársaság Kormánya között személyek visszafogadásáról szóló, Budapesten, 2001. október 17. napján aláírt Egyezmény megerősítéséről

243. 13/2002. (II. 7.) OGY határozat a Magyar Köztársaság és a Libanoni Köztársaság között a beruházások ösztönzéséről és kölcsönös védelméről, Bejrútban, 2001. június 22-én aláírt Megállapodás megerősítéséről

244. 12/2002. (II. 7.) OGY határozat a Magyar Köztársaság és a Horvát Köztársaság között 1996. május 15-én, Zágrábban aláírt, a beruházások ösztönzéséről és kölcsönös védelméről szóló Megállapodás megerősítéséről

245. 11/2002. (II. 7.) OGY határozat a Magyar Köztársaság és a Vietnami Szocialista Köztársaság között a Magyar Népköztársaság és a Vietnami Szocialista Köztársaság között, 1984. november 21-én, Hanoiban aláírt barátsági és együttműködési szerződés megszüntetéséről szóló, 2000. október 12-én, Hanoiban aláírt jegyzőkönyv megerősítéséről

246. 10/2002. (II. 7.) OGY határozat a Magyar Kormány és a Macedón Kormány között a jogellenesen tartózkodó személyek visszafogadásáról szóló, Budapesten, 2001. szeptember 26-án aláírt Egyezmény megerősítéséről

247. 8/2002. (II. 7.) OGY határozat a Magyar Köztársaság Kormánya és a Jugoszláv Szövetségi Köztársaság Szövetségi Kormánya között a két állam területén jogellenesen tartózkodó személyek átadásáról és visszafogadásáról szóló, Belgrádban, 2001. november 7-én aláírt Egyezmény megerősítéséről

248. 7/2002. (II. 7.) OGY határozat a Magyar Köztársaság Kormánya és a Horvát Köztársaság Kormánya között az államaik területén jogellenesen tartózkodó személyek visszafogadásáról szóló, Zágrábban, 2001. november 15. napján aláírt Egyezmény megerősítéséről

249. 6/2002. (II. 7.) OGY határozat a Nemzetközi Munkaügyi Konferencia által elfogadott, a magán-munkaközvetítő ügynökségekről szóló 181. számú egyezmény megerősítéséről

250. 5/2002. (II. 7.) OGY határozat a gyermekek és az ifjúság helyzetéről, életkörülményeik alakulásáról és az ezzel összefüggésben megtett kormányzati intézkedésekről

251. 1/2002. (II. 7.) OGY határozat az atomenergia 2000. évi hazai alkalmazásának biztonságáról

252. 101/2001. (XII. 21.) OGY határozat a felsőoktatás fejlesztésének kiemelt céljairól

253. 93/2001. (XII. 21.) OGY határozat a Magyar Köztársaság és a Holland Királyság között az egyes szociális biztonsági ellátások kivitelével kapcsolatos együttműködésről szóló, 2001. május 22-én, Hágában aláírt Egyezmény megerősítéséről

254. 92/2001. (XII. 21.) OGY határozat az Európa Tanács keretében Strasbourgban, 1995. január 31-én, az illegális tengeri kereskedelemről szóló, az Egyesült Nemzetek keretében létrejött, a kábítószerek és pszichotróp anyagok tiltott forgalmazása elleni Egyezmény 17. Cikkében foglaltak teljesítése érdekében létrejött Megállapodáshoz történő csatlakozásról

255. 85/2001. (XII. 13.) OGY határozat a 2002. évi választások pénzügyi támogatásáról

256. 84/2001. (XII. 13.) OGY határozat az Európai Megállapodás 62. cikk (3) bekezdésén alapuló, a Társulási Tanács 2/96. számú verseny végrehajtási szabályokról szóló határozata helyébe lépő társulási tanácsi határozat elfogadásáról

257. 83/2001. (XII. 13.) OGY határozat a Magyar Kormány és a Macedón Kormány között a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról a jövedelem- és a vagyonadók területén Szkopjéban, 2001. április 13-án aláírt Egyezmény megerősítéséről

258. 82/2001. (XII. 13.) OGY határozat a Magyar Kormány és a Macedón Kormány között a beruházások ösztönzéséről és kölcsönös védelméről Szkopjéban, 2001. április 13-án aláírt Megállapodás megerősítéséről

259. 81/2001. (XII. 13.) OGY határozat a Magyar Köztársaság és Ukrajna között a polgári ügyekben történő kölcsönös jogsegélyről szóló, Budapesten, 2001. augusztus 2-án aláírt szerződés megerősítéséről

260. 79/2001. (XI. 13.) OGY határozat a Magyar Köztársaság és az Európai Rendőrségi Hivatal között Budapesten, 2001. október 4-én aláírt együttműködési Megállapodás megerősítéséről

261. 71/2001. (XI. 7.) OGY határozat a Magyar Köztársaság és a Litván Köztársaság között a katasztrófák és súlyos balesetek esetén történő együttműködésről és kölcsönös segítségnyújtásról szóló, Vilniusban, 2001. május 4-én aláírt Megállapodás megerősítéséről

262. 70/2001. (XI. 7.) OGY határozat az Európa Tanácsnak az emberi lény emberi jogainak és méltóságának a biológia és az orvostudomány alkalmazására tekintettel történő védelméről szóló, Oviedóban, 1997. április 4-én kelt Egyezménye: Az emberi jogokról és a biomedicináról szóló Egyezmény, valamint az Egyezménynek az emberi lény klónozásának tilalmáról szóló, Párizsban, 1998. január 12-én kelt Kiegészítő Jegyzőkönyve Országgyűlés által történő megerősítéséről

263. 68/2001. (X. 19.) OGY határozat a munkanélküli-ellátások körének felülvizsgálatáról szóló jelentés elfogadásáról

264. 66/2001. (X. 19.) OGY határozat a Magyar Köztársaság Kormánya és az Albán Köztársaság Kormánya között a jogellenesen tartózkodó személyeknek az államhatáron történő visszafogadásáról szóló, Tiranában, 2001. március 20-án aláírt Egyezmény megerősítéséről

265. 65/2001. (X. 5.) OGY határozat az „ENDURING FREEDOM” (Tartós Szabadság) - korábbi elnevezéssel „INFINITE JUSTICE” (Végtelen Igazság) - művelethez történő magyar hozzájárulásról

266. 62/2001. (IX. 25.) OGY határozat a Magyar Köztársaságnak az Amerikai Egyesült Államokat ért terrortámadást követő kül- és biztonságpolitikai lépéseiről

267. 59/2001. (IX. 7.) OGY határozat a nagy távolságra jutó, országhatárokon átterjedő levegőszennyezésről szóló 1979. évi Genfi Egyezményhez kapcsolódó, a kénkibocsátások további csökkentéséről szóló, Oslóban, 1994. június 14-én elfogadott Jegyzőkönyv megerősítéséről

268. 58/2001. (IX. 7.) OGY határozat a Magyar Köztársaságnak az Európai Környezetvédelmi Ügynökségben és az Európai Környezeti Információs és Megfigyelő Hálózatban való részvételéről szóló Megállapodás megerősítéséről

269. 56/2001. (IX. 7.) OGY határozat az Európa Tanács keretében, 1997. május 14-én létrejött, az Állampolgárságról szóló Európai Egyezmény megerősítéséről

270. 55/2001. (IX. 7.) OGY határozat az Egyesült Nemzetek Szervezete keretében New Yorkban, 1954. szeptember 28-án létrejött, a Hontalan Személyek Jogállásáról szóló Egyezményhez történő csatlakozásról

271. 44/2001. (VI. 18.) OGY határozat a Magyar Energia Hivatal 2000. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról

272. 39/2001. (VI. 18.) OGY határozat a területi folyamatok alakulásáról, a területfejlesztési politika érvényesüléséről és az Országos Területfejlesztési Koncepció végrehajtásáról

273. 35/2001. (VI. 1.) OGY határozat a környezeti ügyekben az információhoz való hozzáférésről, a nyilvánosságnak a döntéshozatalban történő részvételéről és az igazságszolgáltatáshoz való jog biztosításáról szóló, Aarhusban, 1998. június 25-én elfogadott Egyezmény megerősítéséről

274. 33/2001. (V. 18.) OGY határozat a hazai gyakorló- és lőterek külföldiek által, térítés ellenében történő igénybevételéről szóló 60/1997. (VI. 4.) OGY határozat módosításáról

275. 31/2001. (V. 14.) OGY határozat a mezőgazdasági termelők beszállítói biztonságát garantáló rendszer létrehozásáról

276. 28/2001. (V. 11.) OGY határozat a mezőgazdasági termelőket sújtó rendkívüli aszálykár kárenyhítési lehetőségeinek vizsgálatáról

277. 27/2001. (V. 11.) OGY határozat a gyermekek és az ifjúság helyzetéről, életkörülményeik alakulásáról és az ezzel összefüggésben megtett kormányzati intézkedésekről

278. 23/2001. (IV. 20.) OGY határozat a Magyar Köztársaság és a Horvát Köztársaság közötti Szabadkereskedelmi Megállapodás megerősítéséről

279. 20/2001. (III. 30.) OGY határozat a munkavédelem országos programjáról

280. 19/2001. (III. 30.) OGY határozat az Európai Közösség és a Magyar Köztársaság közötti közúti árufuvarozás meghatározott feltételeinek kialakításáról és a kombinált fuvarozás elősegítéséről szóló megállapodás megerősítéséről

281. 12/2001. (III. 9.) OGY határozat az atomenergia 1999. évi hazai alkalmazásának biztonságáról szóló beszámolóról

282. 11/2001. (III. 9.) OGY határozat a közúti járművek, valamint az azokba szerelhető és/vagy azokon használható tartozékok és alkatrészek műszaki világ-előírásainak kidolgozásáról szóló nemzetközi egyezményhez történő csatlakozásról

283. 10/2001. (III. 9.) OGY határozat a Magyar Nemzeti Bank kereskedelmi banki tevékenységével kapcsolatos vizsgálat eredményéről és a szükséges teendőkről

284. 9/2001. (III. 9.) OGY határozat az elítélt személyek átszállításáról szóló, Strasbourgban, 1983. március 21-én kelt Európai Egyezmény Kiegészítő Jegyzőkönyvének megerősítéséről

285. 4/2001. (II. 15.) OGY határozat a Magyar Köztársaság és a Szlovén Köztársaság között a közúti és a vasúti határforgalom ellenőrzéséről szóló, Budapesten, 2000. október 12-én aláírt Egyezmény megerősítéséről

286. 3/2001. (II. 15.) OGY határozat a Magyar Köztársaság és a Lengyel Köztársaság között a kettős adóztatás elkerülésére és az adóztatás kijátszásának megakadályozására a jövedelem- és vagyonadók területén Budapesten, 1992. szeptember 23-án aláírt Egyezményhez kapcsolódó, Varsóban, 2000. június 27-én aláírt Jegyzőkönyv megerősítéséről

287. 2/2001. (II. 15.) OGY határozat a Magyar Köztársaságnak a Nemzetközi Beruházásbiztosítási Ügynökség tőkeemelésében való részvételéről

288. 1/2001. (II. 15.) OGY határozat a Magyar Köztársaságnak az Európa Tanács Fejlesztési Bankja tőkeemelésében való részvételéről

289. 100/2000. (XII. 20.) OGY határozat az agrárgazdaság 1999. évi helyzetéről szóló jelentés elfogadásáról

290. 88/2000. (X. 20.) OGY határozat az úgynevezett olajügyek kivizsgálásával kapcsolatos feladatokról

291. 86/2000. (X. 20.) OGY határozat a magyar kontingens részvételéről a koszovói békefenntartásban részt vevő nemzetközi erőkben (KFOR) tárgyában hozott 55/1999. (VI. 16.) OGY határozat módosításáról

292. 78/2000. (IX. 29.) OGY határozat a közúti járművek időszakos vizsgálata egységes feltételeinek elfogadásáról és ezen vizsgálat kölcsönös elismeréséről szóló, Bécsben, 1997. november 13-án aláírt Egyezmény megerősítéséről

293. 77/2000. (IX. 29.) OGY határozat a nőkkel szembeni hátrányos megkülönböztetés minden formájának kiküszöböléséről szóló Egyezmény Kiegészítő Jegyzőkönyvéhez történő csatlakozásról

294. 76/2000. (IX. 29.) OGY határozat a Magyar Köztársaság és a Lengyel Köztársaság között a katasztrófák és más súlyos balesetek megelőzése és azok következményeinek felszámolása érdekében történő együttműködésről és kölcsönös segítségnyújtásról szóló, Varsóban, 2000. április 6-án aláírt Megállapodás megerősítéséről

295. 75/2000. (IX. 29.) OGY határozat a délszláv helyzet stabilizálása érdekében az SFOR erőket felváltó erők tevékenységének elősegítéséről és ebben a magyar műszaki kontingens részvételéről szóló 18/1998. (III. 6.) OGY határozat módosításáról

296. 74/2000. (IX. 29.) OGY határozat a Magyar Köztársaság és az Európai Közösségek és annak tagállamai között létrejött Európai Megállapodás intézményi vonatkozásainak az Osztrák Köztársaság, a Finn Köztársaság és a Svéd Királyság az Európai Unióhoz történt csatlakozását figyelembe vevő változásairól szóló Jegyzőkönyv megerősítéséről

297. 68/2000. (IX. 13.) OGY határozat a Magyar Köztársaság és a Portugál Köztársaság között, a jogellenesen tartózkodó személyeknek az államhatáron történő visszafogadásáról szóló, Lisszabonban, 2000. január 27. napján aláírt Egyezmény megerősítéséről

298. 67/2000. (IX. 13.) OGY határozat az Európa Tanács 1999. január 27-én kelt Korrupció Elleni Büntetőjogi Egyezményének megerősítéséről

299. 66/2000. (IX. 13.) OGY határozat a Magyar Köztársaság hozzájárulásáról a Nemzetközi Valutaalapnak a súlyosan eladósodott, legszegényebb országokat támogató programjához

300. 65/2000. (VI. 21.) OGY határozat népi kezdeményezésről

301. 62/2000. (VI. 21.) OGY határozat a fegyveres erők részletes bontású létszámáról szóló 124/1997. (XII. 18.) OGY határozat módosításáról

302. 60/2000. (VI. 21.) OGY határozat az állami tulajdonban lévő vagyontárgyakat fenyegető kockázatok kezelésével és egyéb kockázatkezelési kérdésekkel kapcsolatos egyes kormányzati feladatokról

303. 50/2000. (V. 26.) OGY határozat a munkanélküli ellátások körének felülvizsgálatáról

304. 46/2000. (V. 26.) OGY határozat a Magyar Köztársaság és a Litván Köztársaság között a beruházások ösztönzéséről és kölcsönös védelméről Budapesten, 1999. május 25-én aláírt Megállapodás megerősítéséről

305. 45/2000. (V. 26.) OGY határozat a Magyar Köztársaság és a Lett Köztársaság között a beruházások ösztönzéséről és kölcsönös védelméről Budapesten, 1999. június 10-én aláírt Megállapodás megerősítéséről

306. 44/2000. (V. 26.) OGY határozat a Délkelet-Európai Együttműködési Kezdeményezés (SECI) keretében létrejött, az országhatárokat átlépő bűnözés megelőzésében és leküzdésében való együttműködésről szóló, Bukarestben, 1999. május 26-án aláírt Megállapodás megerősítéséről

307. 40/2000. (V. 5.) OGY határozat a délszláv válság nyomán kialakult humanitárius szükséghelyzet megoldásában történő segítségnyújtás céljából a Magyar Köztársaság területén átengedett külföldi fegyveres erőkről, valamint áthaladásuk részleteiről szóló jelentés elfogadásáról

308. 39/2000. (V. 5.) OGY határozat a júniusi, júliusi rendkívüli esőzés és vihar miatti védekezési és kárelhárítási intézkedésekről szóló beszámoló elfogadásához

309. 31/2000. (IV. 14.) OGY határozat a közös magyar-amerikai katonai légi gyakorlatok magyarországi végrehajtásának engedélyezéséről

310. 29/2000. (IV. 14.) OGY határozat a 47/2000. (IV. 10.) Korm. rendelettel bevezetett intézkedések érvényének meghosszabbítására történő felhatalmazásról

311. 24/2000. (III. 24.) OGY határozat a Magyar Energia Hivatal 1998-1999. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról

312. 20/2000. (III. 24.) OGY határozat a határon túli magyarokra vonatkozó politikai feladatok végrehajtásáról, különös tekintettel a Magyar Állandó Értekezlet ajánlásaira címmel benyújtott jelentés elfogadásáról

313. 19/2000. (III. 24.) OGY határozat az 1968. évi november hó 8. napján, Bécsben aláírásra megnyitott Közúti Közlekedési Egyezmény és az Egyezményt kiegészítő európai Megállapodás módosításainak megerősítéséről

314. 18/2000. (III. 24.) OGY határozat a nemzetközi munkaügyi egyezményekről és ajánlásokról szóló beszámoló elfogadásáról

315. 17/2000. (III. 24.) OGY határozat a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet által elfogadott, a gyermekmunka legrosszabb formáinak betiltásáról és felszámolására irányuló azonnali lépésekről szóló 182. számú Egyezmény megerősítéséről

316. 15/2000. (III. 3.) OGY határozat a Magyar Energia Hivatal 1997-1998. évi tevékenységéről szóló jelentés elfogadásáról

317. 14/2000. (III. 3.) OGY határozat a 2000. évben a két- és többoldalú megállapodások alapján tervezett, országgyűlési hozzájárulást igénylő csapatmozgásokról, illetve a hazai gyakorló- és lőterek külföldiek által, térítés ellenében történő igénybevételéről szóló 6/2000. (II. 16.) OGY határozat módosításáról

318. 7/2000. (II. 16.) OGY határozat a fegyveres erők részletes bontású létszámáról szóló 124/1997. (XII. 18.) OGY határozat módosításáról

319. 6/2000. (II. 16.) OGY határozat a 2000. évben a két- és többoldalú megállapodások alapján tervezett, országgyűlési hozzájárulást igénylő csapatmozgásokról, illetve a hazai gyakorló- és lőterek külföldiek által, térítés ellenében történő igénybevételéről

320. 4/2000. (II. 16.) OGY határozat a Nemzetközi Tengerészeti Szervezetről szóló, Genfben, az 1948. évi március hó 5. napján kelt egyezmény módosításának elfogadásáról

321. 3/2000. (II. 16.) OGY határozat az ENSZ Élelmezési és Mezőgazdasági Szervezete (FAO) keretében 1951. december 6-án létrehozott és 1952. április 3-án hatályba lépett Nemzetközi Növényvédelmi Egyezménynek a FAO-konferencia 1997. novemberi, huszonkilencedik ülésszakán elfogadott módosításainak megerősítéséről

322. 107/1999. (XII. 22.) OGY határozat a bíróságok általános helyzetéről és az Országos Igazságszolgáltatási Tanács igazgatási tevékenységéről szóló tájékoztató elfogadásáról

323. 106/1999. (XII. 22.) OGY határozat a Magyar Tudományos Akadémiának a magyar tudomány 1997-1998. évi helyzetéről szóló beszámoló elfogadásáról

324. 105/1999. (XII. 22.) OGY határozat a délszláv helyzet stabilizálása érdekében az SFOR erőket felváltó erők tevékenységének elősegítéséről és ebben a magyar műszaki kontingens részvételéről szóló 18/1998. (III. 6.) OGY határozat módosításáról

325. 104/1999. (XII. 21.) OGY határozat az agrárgazdaság 1998. évi helyzetéről szóló jelentés elfogadásáról

326. 103/1999. (XII. 18.) OGY határozat a Magyar Köztársaság és a Cseh Köztársaság között a katasztrófák és súlyos balesetek esetén történő együttműködésről és kölcsönös segítségnyújtásról szóló, Budapesten, 1999. június 17-én aláírt Egyezmény megerősítéséről

327. 102/1999. (XII. 18.) OGY határozat az Országos Ítélőtábla és a fellebbviteli feladatokat ellátó ügyészi szervek felállításával, valamint az igazságszolgáltatási reform folytatásával kapcsolatos feladatokról

328. 99/1999. (XII. 10.) OGY határozat a pénzmosásról, a bűncselekményből származó dolgok felkutatásáról, lefoglalásáról és elkobzásáról szóló, Strasbourgban, 1990. november 8-án kelt egyezmény megerősítéséről

329. 98/1999. (XII. 10.) OGY határozat a Magyar Köztársaság és a NATO közötti 2000. évi Egyéni Partnerségi Program tervezetének jóváhagyásáról

330. 91/1999. (XI. 12.) OGY határozat a Magyar Köztársaság területén élő nemzeti és etnikai kisebbségek helyzetéről szóló beszámoló elfogadásáról

331. 89/1999. (XI. 12.) OGY határozat a Magyar Köztársaság és az Osztrák Köztársaság között a szociális biztonságról szóló, 1999. március 31-én, Budapesten aláírt Egyezmény megerősítéséről

332. 79/1999. (X. 22.) OGY határozat a Magyar Honvédség kijelölt alegységének az IRON DRAGON ’99 hadgyakorlaton történő részvételéről

333. 78/1999. (X. 22.) OGY határozat a tengeri felkutatásról és mentésről szóló 1979. évi nemzetközi Egyezményhez való csatlakozásról

334. 77/1999. (X. 22.) OGY határozat az áruknak TIR-igazolvánnyal történő nemzetközi fuvarozására vonatkozó vámegyezmény módosításainak megerősítéséről

335. 76/1999. (X. 22.) OGY határozat az Európai Régióban a felsőoktatási képesítések elismeréséről szóló Lisszaboni Elismerési Egyezmény megerősítéséről

336. 75/1999. (X. 22.) OGY határozat a Magyar Köztársaság részvételéről a Nemzetközi Fejlesztési Társulás (IDA) alapjainak tizenkettedik feltöltésében

337. 71/1999. (IX. 30.) OGY határozat az 1999. évben a két- és többoldalú megállapodások alapján tervezett, országgyűlési hozzájárulást igénylő csapatmozgásokról, illetve a hazai gyakorló- és lőterek külföldiek által, térítés ellenében történő igénybevételéről szóló 11/1999. (III. 5.) OGY határozat módosításáról

338. 70/1999. (IX. 10.) OGY határozat a Magyar Köztársaság és a Lett Köztársaság közötti Szabadkereskedelmi Megállapodás megerősítéséről

339. 69/1999. (IX. 10.) OGY határozat a nemzetközi közúti fuvarozást végző járművek személyzetének munkájáról szóló Európai Megállapodáshoz (AETR) való csatlakozásról

340. 68/1999. (VI. 25.) OGY határozat a Magyar Köztársaság 2000-2002. évi költségvetési irányelveiről

341. 58/1999. (VI. 16.) OGY határozat a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovén Köztársaság Kormánya között a jogellenesen tartózkodó személyeknek a közös államhatáron történő visszafogadásáról szóló, Ljubljanában, 1999. február 5-én aláírt Egyezmény megerősítéséről

342. 57/1999. (VI. 16.) OGY határozat a Magyar Köztársaság Kormánya és Ukrajna Kormánya között a katasztrófák és súlyos balesetek megelőzése és azok következményeinek felszámolása érdekében történő együttműködésről és kölcsönös segítségnyújtásról szóló, Budapesten, 1998. október hó 27. napján aláírt Egyezmény megerősítéséről

343. 49/1999. (VI. 3.) OGY határozat az Európa Tanács „Korrupció Elleni Államok Csoportjához” (GRECO) való csatlakozásról

344. 48/1999. (VI. 3.) OGY határozat az Európai Szociális Karta megerősítéséről

345. 47/1999. (VI. 3.) OGY határozat Az elsivatagosodás elleni küzdelemről a súlyos aszállyal és/vagy elsivatagosodással sújtott országokban, különös tekintettel Afrikára” ENSZ Egyezményhez való csatlakozásról

346. 46/1999. (VI. 3.) OGY határozat az Egyesült Nemzetek saját és kisegítő személyzetének biztonságáról szóló Egyezményhez való csatlakozás tárgyában

347. 45/1999. (VI. 3.) OGY határozat a Magyar Köztársaság és az Egyiptomi Arab Köztársaság között a polgári és kereskedelmi jogsegélyről szóló, Kairóban, 1996. március 26. napján aláírt Egyezmény megerősítéséről

348. 44/1999. (VI. 3.) OGY határozat a Magyar Köztársaság Kormánya és a Bolgár Köztársaság Kormánya között a jogellenesen tartózkodó személyeknek az államhatáron történő visszafogadásáról szóló, Budapesten, 1998. november hónap 11. napján aláírt Egyezmény megerősítéséről

349. 36/1999. (V. 7.) OGY határozat a Nemzetközi Valutaalapban a különleges lehívási jogok (SDR) rendkívüli, egyszeri szétosztásáról és ezzel összefüggésben a Nemzetközi Valutaalap Alapokmányának negyedik módosításáról

350. 35/1999. (V. 7.) OGY határozat az Európa Tanácsnak - megalakulása 50. évfordulója alkalmából - a Magyar Országgyűlés által juttatandó nemzeti adomány tárgyában

351. 34/1999. (V. 7.) OGY határozat a Sínai-félszigeten állomásozó Multinacionális Erők és Megfigyelők (MFO) békefenntartó missziójában való magyar részvételről szóló 82/1995. (VII. 6.) OGY határozat módosításáról

352. 29/1999. (IV. 14.) OGY határozat a Magyar Köztársaság részvételéről az Albániának nyújtandó humanitárius segélyműveletben

353. 28/1999. (III. 26.) OGY határozat a gyermekgondozási díj intézményének ismételt bevezetéséről

354. 25/1999. (III. 26.) OGY határozat a Magyar Köztársaság Kormánya és az Osztrák Köztársaság Kormánya között a Szentgotthárd város környéki magyar-osztrák ipari park vasúti átmenő forgalmáról szóló, Bécsben, 1998. november 24-én aláírt Egyezmény megerősítéséről

355. 20/1999. (III. 24.) OGY határozat a Magyar Köztársaság hozzájárulásáról a koszovói válság megoldását célzó NATO-fellépéshez tárgyában hozott 59/1998. (X. 15.) OGY határozat módosításáról

356. 18/1999. (III. 8.) OGY határozat a Dunán való hajózás rendjének szabályozása tárgyában Belgrádban, 1948. évi augusztus hó 18. napján kelt Egyezmény Budapesten, 1998. évi március 26-án kelt Kiegészítő Jegyzőkönyve és ennek Aláírási Jegyzőkönyve megerősítéséről

357. 11/1999. (III. 5.) OGY határozat az 1999. évben a két- és többoldalú megállapodások alapján tervezett, országgyűlési hozzájárulást igénylő csapatmozgásokról, illetve a hazai gyakorló- és lőterek külföldiek által, térítés ellenében történő igénybevételéről

358. 5/1999. (II. 12.) OGY határozat az 1998. október 18-i, helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választásának megszervezésével és lebonyolításával kapcsolatos állami feladatok végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásáról

359. 4/1999. (II. 12.) OGY határozat a Magyar Köztársaság és a Litván Köztársaság közötti Szabadkereskedelmi Megállapodás megerősítéséről

360. 3/1999. (II. 12.) OGY határozat a Magyar Köztársaság és a Németországi Szövetségi Köztársaság között a szociális biztonságról szóló, 1998. május 2-án, Budapesten aláírt Egyezmény megerősítése tárgyában

361. 1/1999. (II. 11.) OGY határozat a Magyar Köztársaság és a NATO közötti 1999. évi Egyéni Partnerségi Program tervezetének jóváhagyásáról

362. 83/1998. (XII. 26.) OGY határozat a gazdasági kamarákra vonatkozó törvényi szabályozás felülvizsgálatáról

363. 82/1998. (XII. 26.) OGY határozat a területfejlesztési támogatások és a decentralizáció elveiről, a kedvezményezett területek besorolásának feltételrendszeréről szóló 30/1997. (IV. 18.) OGY határozat módosításáról

364. 80/1998. (XII. 16.) OGY határozat az ítélőtáblák és a fellebbviteli főügyészségek felállításával kapcsolatos feladatokról

365. 79/1998. (XII. 16.) OGY határozat a Magyar Köztársaság és Mongólia között a baráti kapcsolatokról és az együttműködésről szóló, Budapesten, 1998. január 28-án aláírt Szerződés megerősítéséről

366. 78/1998. (XII. 16.) OGY határozat a Magyar Köztársaság és az Észt Köztársaság közötti Szabadkereskedelmi Megállapodás megerősítéséről

367. 77/1998. (XII. 16.) OGY határozat a Magyar Köztársaságnak az Európa Tanács Társadalomfejlesztési Alapjához történő csatlakozásával összefüggésben az Európa Tanács kiváltságairól és mentességeiről szóló, Párizsban, 1949. szeptember 2-án kelt Általános Megállapodás Harmadik Kiegészítő Jegyzőkönyvének megerősítéséről

368. 73/1998. (XII. 4.) OGY határozat a Bosznia-Hercegovinában az SFOR erők keretében felállítandó Többnemzetiségű Speciális Alakulatban (MSU) való magyar katonai részvételről

369. 67/1998. (XI. 13.) OGY határozat a Bolgár Köztársaság Közép-Európai Szabadkereskedelmi Megállapodáshoz történő csatlakozásáról szóló Megállapodás megerősítéséről

370. 64/1998. (XI. 6.) OGY határozat a Magyar Köztársaság Kormánya és az Olasz Köztársaság Kormánya között személyeknek az államhatáron történő visszafogadásáról szóló, Budapesten, 1997. május 20. napján aláírt Egyezmény megerősítéséről

371. 63/1998. (XI. 6.) OGY határozat a Magyar Köztársaság Kormánya és a Németországi Szövetségi Köztársaság Kormánya között személyeknek az államhatáron történő átadásáról-átvételéről szóló, Budapesten, 1997. december 1-jén aláírt Egyezmény megerősítéséről

372. 62/1998. (XI. 6.) OGY határozat a Magyar Köztársaság Kormánya és a Francia Köztársaság Kormánya között személyeknek az államhatáron történő átvételéről szóló, Párizsban, 1996. december 16-án aláírt Egyezmény megerősítéséről

373. 61/1998. (X. 30.) OGY határozat a délszláv helyzet stabilizálása érdekében az SFOR erőket felváltó erők tevékenységének elősegítéséről és ebben a magyar műszaki kontingens részvételéről szóló 18/1998. (III. 6.) OGY határozat módosításáról

374. 57/1998. (IX. 29.) OGY határozat a Szellemi Tulajdon Világszervezete Szerzői Jogi Szerződésének, valamint az előadásokról és a hangfelvételekről szóló Szerződésének a megerősítéséről

375. 56/1998. (IX. 29.) OGY határozat az OECD tagállamai, valamint Argentína, Brazília, Bulgária, Chile és Szlovákia által Párizsban, 1997. november 21-én elfogadott, a külföldi hivatalos személyek megvesztegetése elleni küzdelemről szóló Egyezmény megerősítéséről

376. 43/1998. (VII. 10.) OGY határozat a családi támogatások átalakításáról

377. 30/1998. (III. 18.) OGY határozat a Szellemi Tulajdon Világszervezetében létrejött Védjegyjogi Szerződés megerősítéséről

378. 28/1998. (III. 18.) OGY határozat az Európai Energia Charta Egyezmény, Döntések az Energia Charta Egyezmény tekintetében, az Energiahatékonyságról és a kapcsolódó környezeti vonatkozásokról szóló Energia Charta Jegyzőkönyv, valamint az Európai Energia Charta Konferencia Záróokmánya megerősítéséről

379. 27/1998. (III. 18.) OGY határozat az Egyetemes Postaegyesület XXI. Kongresszusán aláírt 5. Pótjegyzőkönyv (Szöul, 1994.) megerősítéséről

380. 24/1998. (III. 11.) OGY határozat a biztosítási önkormányzatok alapszabályának és a felügyelő bizottságok ügyrendjének jóváhagyásáról

381. 23/1998. (III. 11.) OGY határozat az országos népszavazás kezdeményezésének elutasításáról

382. 22/1998. (III. 6.) OGY határozat a Magyar Köztársaság és a Horvát Köztársaság között 1995. december 7-én, Budapesten aláírt békéltetési és választottbírósági Szerződés megerősítéséről

383. 21/1998. (III. 6.) OGY határozat a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség keretében a kiégett fűtőelemek kezelésének biztonságáról és a radioaktív hulladékok kezelésének biztonságáról létrehozott közös egyezmény megerősítéséről

384. 17/1998. (II. 27.) OGY határozat a Magyar Köztársaság és a Szlovén Köztársaság között a beruházások kölcsönös védelméről és ösztönzéséről Budapesten, 1996. október 15-én aláírt Megállapodás megerősítéséről

385. 16/1998. (II. 27.) OGY határozat a Magyar Köztársaság és a Szingapúri Köztársaság között a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról a jövedelemadók területén Szingapúrban, 1997. április 17-én aláírt Megállapodás és az azt kiegészítő Jegyzőkönyv megerősítéséről

386. 15/1998. (II. 27.) OGY határozat a Magyar Köztársaság és a Szingapúri Köztársaság között a beruházások ösztönzéséről és védelméről Szingapúrban, 1997. április 17-én aláírt Megállapodás megerősítéséről

387. 14/1998. (II. 27.) OGY határozat a Magyar Köztársaság és a Horvát Köztársaság között a kettős adóztatás elkerüléséről a jövedelem- és a vagyonadók területén Barcson, 1996. augusztus 30-án aláírt Egyezmény megerősítéséről

388. 13/1998. (II. 27.) OGY határozat a Magyar Köztársaság és az Albán Köztársaság között a beruházások ösztönzéséről és kölcsönös védelméről Tiranában, 1996. január 24-én aláírt Megállapodás megerősítéséről

389. 9/1998. (II. 18.) OGY határozat az 1998. évi országgyűlési képviselőválasztás kampányának költségvetési támogatásáról

390. 6/1998. (II. 18.) OGY határozat a Magyar Köztársaság és a NATO közötti 1998. évi Egyéni Partnerségi Program tervezetének jóváhagyásáról

391. 5/1998. (II. 18.) OGY határozat az 1998. évben a két- és többoldalú megállapodások alapján tervezett, országgyűlési hozzájárulást igénylő csapatmozgásokról, illetve a hazai gyakorló- és lőterek külföldiek által, térítés ellenében történő igénybevételéről

392. 4/1998. (II. 18.) OGY határozat a népszavazás eredményéről

393. 1/1998. (II. 11.) OGY határozat a Magyar Köztársaság és a Fülöp-szigeteki Köztársaság között a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról a jövedelemadók területén Budapesten, 1997. június 13-án aláírt Egyezmény megerősítéséről

394. 126/1997. (XII. 18.) OGY határozat a lopott vagy jogellenesen külföldre vitt kulturális javak nemzetközi visszaadásáról szóló UNIDROIT egyezmény megerősítéséről

395. 124/1997. (XII. 18.) OGY határozat a fegyveres erők részletes bontású létszámáról

396. 123/1997. (XII. 18.) OGY határozat az egyházi személyek egészségbiztosítási járulékfizetési kötelezettsége teljesítéséhez szükséges előirányzat-módosításról

397. 119/1997. (XII. 18.) OGY határozat a Magyar Köztársaság belügyminiszterének az 1997. november 16-án megtartott népszavazásról szóló országgyűlési beszámolója elfogadásáról

398. 113/1997. (XII. 17.) OGY határozat a menekültek helyzetére vonatkozó 1951. évi július hó 28. napján elfogadott, az 1989. évi 15. törvényerejű rendelettel kihirdetett Egyezményhez fűzött nyilatkozat visszavonásáról

399. 109/1997. (XII. 8.) OGY határozat a Magyar Köztársaság és az Apostoli Szentszék között a Katolikus Egyház magyarországi közszolgálati és hitéleti tevékenységének finanszírozásáról, valamint néhány vagyoni természetű kérdésről 1997. június 20-án aláírt Megállapodás megerősítéséről

400. 105/1997. (XI. 26.) OGY határozat a Magyar Köztársaság és az Európai Beruházási Bank (EIB) közötti, az EIB magyarországi tevékenységére vonatkozó, Hongkongban, 1997. szeptember 22-én kelt Keretmegállapodás megerősítéséről

401. 103/1997. (XI. 15.) OGY határozat A fertődi Esterházy Kastélyegyüttes tárgyában

402. 98/1997. (XI. 6.) OGY határozat a Magyar Köztársaság és Izrael Állam közötti Szabadkereskedelmi Megállapodás megerősítéséről

403. 97/1997. (XI. 6.) OGY határozat a területfejlesztési támogatások és a decentralizáció elveiről, a kedvezményezett területek besorolásának feltételrendszeréről szóló 30/1997. (IV. 18.) OGY határozat módosításáról

404. 90/1997. (XI. 5.) OGY határozat az országos népszavazás elrendeléséről szóló 86/1997. (X. 8.) OGY határozat módosításáról

405. 89/1997. (X. 21.) OGY határozat a Magyar Köztársaság Kormánya és a Moldovai Köztársaság Kormánya között a Magyar Köztársaság, illetve a Moldovai Köztársaság területén jogellenesen tartózkodó személyek átadásáról és átvételéről szóló, Budapesten, 1997. június 4-én aláírt Megállapodás megerősítéséről

406. 87/1997. (X. 11.) OGY határozat a Magyar Köztársaság Kormánya és az Osztrák Köztársaság Kormánya között 1992. október 9-én, Salzburgban aláírt Egyezmény módosításáról szóló Megállapodás megerősítéséről

407. 86/1997. (X. 8.) OGY határozat országos népszavazás elrendeléséről

408. 81/1997. (IX. 26.) OGY határozat Románia Közép-Európai Szabadkereskedelmi Megállapodáshoz történő csatlakozásáról szóló Megállapodás megerősítéséről

409. 80/1997. (IX. 26.) OGY határozat az Európa Tanács kiváltságairól és mentességeiről szóló Általános Megállapodás Strasbourgban, 1996. március 5-én kelt Hatodik jegyzőkönyvének, valamint az Emberi Jogok Európai Bírósága eljárásaiban részt vevő személyekre vonatkozó, Strasbourgban, 1996. március 5-én kelt Európai Megállapodás megerősítéséről

410. 75/1997. (VII. 18.) OGY határozat a megváltozott munkaképességűek és rokkantak társadalombiztosítási és szociális ellátó rendszerének átalakításáról

411. 74/1997. (VII. 18.) OGY határozat az új nyugdíjrendszer bevezetéséhez kapcsolódó egyes feladatokról

412. 73/1997. (VII. 17.) OGY határozat a Határőrség fejlesztésének irányairól

413. 66/1997. (VII. 1.) OGY határozat a Magyar Köztársaság és a Szlovák Köztársaság között az Ipoly, a Sajó és a Ronyva határfolyók vízgazdálkodási szabályozása következtében az államhatár megváltoztatásáról szóló, Pozsonyban, 1997. április 21-én aláírt Szerződés megerősítéséről

414. 60/1997. (VI. 4.) OGY határozat a hazai gyakorló- és lőterek külföldiek által, térítés ellenében történő igénybevételéről

415. 59/1997. (VI. 4.) OGY határozat az 1997. évben tervezett, országgyűlési hozzájárulást igénylő egyes csapatmozgásokról

416. 51/1997. (V. 14.) OGY határozat az Európa Tanács Adatvédelmi Egyezményének megerősítéséről

417. 50/1997. (V. 14.) OGY határozat a Magyar Köztársaság és a Svájci Államszövetség között a szociális biztonságról szóló, 1996. június 4-én, Bernben aláírt Egyezmény megerősítéséről

418. 44/1997. (IV. 29.) OGY határozat a magyar turizmus fejlődése érdekében szükséges tennivalókról

419. 43/1997. (IV. 29.) OGY határozat a Magyar Köztársaság Kormánya és az Északi Beruházási Bank közötti pénzügyi együttműködésről szóló keretmegállapodásról

420. 41/1997. (IV. 29.) OGY határozat a Magyar Köztársaság csatlakozásáról a Nemzetközi Energia Programról szóló, Párizsban, 1974. november 18-án kelt Egyezményhez és annak Jegyzőkönyveihez, valamint a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezetnek a Nemzetközi Energia Ügynökségét létrehozó C(74)203 (végső) határozatához

421. 35/1997. (IV. 25.) OGY határozat a Területi Önkormányzatok és Közigazgatási Szervek Határmenti Együttműködéséről szóló Európai Keretegyezmény megerősítéséről hozott 15/1993. (III. 26.) OGY határozat módosításáról

422. 28/1997. (III. 28.) OGY határozat a Magyar Köztársaságban élő nemzeti és etnikai kisebbségek helyzetéről szóló beszámolóról

423. 27/1997. (III. 28.) OGY határozat a Helyi Önkormányzatok Európai Chartájának megerősítéséről hozott 16/1993. (III. 26.) OGY határozat módosításáról

424. 26/1997. (III. 28.) OGY határozat a Magyar Köztársaság és a Török Köztársaság között Budapesten, 1997. január 8-án aláírt szabadkereskedelmi megállapodás megerősítéséről

425. 25/1997. (III. 28.) OGY határozat a Magyar Köztársaság légterének NATO-repülőgépek által történő igénybevételéről

426. 21/1997. (III. 19.) OGY határozat az Egészségbiztosítási Önkormányzat és az Országos Egészségbiztosítási Pénztár működéséről

427. 18/1997. (III. 19.) OGY határozat a védjegyek nemzetközi lajstromozásáról szóló Madridi Megállapodáshoz kapcsolódó 1989. évi Jegyzőkönyv megerősítéséről

428. 15/1997. (III. 12.) OGY határozat az 1997. évben a két- és többoldalú megállapodások alapján tervezett, országgyűlési hozzájárulást igénylő csapatmozgásokról

429. 14/1997. (III. 12.) OGY határozat a Magyar Köztársaság részvényjegyzéséről az Európai Fejlesztési és Újjáépítési Bank alaptőke-emelése kapcsán

430. 13/1997. (III. 12.) OGY határozat a Magyar Köztársaság részvételéről a Nemzetközi Fejlesztési Társulás alapjainak 11. feltöltésében és a Közbülső Alapban

431. 10/1997. (III. 5.) OGY határozat a Magyar Köztársaság és a Tunéziai Köztársaság között a kettős adóztatás elkerülésére a jövedelemadók területén Tuniszban, 1992. október 22-én aláírt egyezmény megerősítéséről

432. 7/1997. (II. 20.) OGY határozat a Magyar Köztársaság és a NATO közötti 1997. évi Egyéni Partnerségi Program tervezetének jóváhagyásáról

433. 114/1996. (XII. 20.) OGY határozat a gyalogsági aknák betiltásának kezdeményezéséről

434. 113/1996. (XII. 20.) OGY határozat a magyar tudomány helyzetéről szóló beszámolóból adódó következtetésekről és feladatokról

435. 110/1996. (XII. 19.) OGY határozat a Magyar Köztársaság és Románia között a megértésről, az együttműködésről és a jószomszédságról szóló, Temesvárott, 1996. szeptember 16-án aláírt Szerződés megerősítéséről

436. 109/1996. (XII. 17.) OGY határozat a délszláv helyzet stabilizálása érdekében az SFOR erők tevékenységének elősegítéséről és ebben a magyar műszaki kontingens részvételéről

437. 106/1996. (XI. 29.) OGY határozat a Magyar Honvédség 1996. év végi részletes bontású létszámáról

438. 104/1996. (XI. 26.) OGY határozat a Magyar Köztársaság és Ukrajna között a beruházások elősegítéséről és kölcsönös védelméről Kijevben, 1994. október 11-én aláírt Megállapodás megerősítéséről

439. 103/1996. (XI. 26.) OGY határozat a Magyar Köztársaság Kormánya és a Portugál Köztársaság Kormánya között a beruházások kölcsönös elősegítéséről és védelméről Budapesten, 1992. február 28-án aláírt Megállapodás megerősítéséről

440. 102/1996. (XI. 26.) OGY határozat a Magyar Köztársaság és a Portugál Köztársaság között a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról a jövedelemadók területén Lisszabonban, 1995. május 16-án aláírt Egyezmény megerősítéséről

441. 101/1996. (XI. 26.) OGY határozat a Magyar Köztársaság és az Orosz Föderáció között a kettős adóztatás elkerüléséről a jövedelem- és a vagyonadók területén Budapesten, 1994. április 1-jén aláírt Egyezmény megerősítéséről

442. 100/1996. (XI. 26.) OGY határozat a Magyar Köztársaság és Mongólia között a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról a jövedelem- és a vagyonadók területén Ulánbátorban, 1994. szeptember 13-án aláírt Egyezmény megerősítéséről

443. 99/1996. (XI. 26.) OGY határozat a Magyar Köztársaság és Írország között a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról a jövedelemadók területén Dublinban, 1995. április 25-én aláírt Egyezmény megerősítéséről

444. 98/1996. (XI. 26.) OGY határozat a Magyar Köztársaság és az Egyiptomi Arab Köztársaság között a beruházások ösztönzéséről és kölcsönös védelméről Kairóban, 1995. május 23-án aláírt Megállapodás megerősítéséről

445. 97/1996. (XI. 26.) OGY határozat a Magyar Köztársaság és az Argentin Köztársaság között a beruházások elősegítéséről és kölcsönös védelméről Budapesten, 1993. február 5-én aláírt Megállapodás megerősítéséről

446. 90/1996. (XI. 1.) OGY határozat a vegyi fegyverek kifejlesztésének, gyártásának, felhalmozásának és használatának tilalmáról, valamint megsemmisítéséről, Párizsban, 1993. január 13-án aláírt egyezmény megerősítéséről

447. 89/1996. (X. 30.) OGY határozat a Párizsi Békeszerződés 27. Cikke 2. pontjának végrehajtásával kapcsolatos feladatokról

448. 83/1996. (X. 9.) OGY határozat a Magyar Köztársaság Kormánya és a Bosznia-Hercegovinai Köztársaság Kormánya között, személyeknek az államhatáron történő átadásáról és átvételéről szóló, Budapesten, 1996. április 21-én aláírt Egyezmény megerősítéséről

449. 79/1996. (X. 2.) OGY határozat a terrorizmus visszaszorításáról szóló európai egyezmény megerősítéséről

450. 78/1996. (IX. 19.) OGY határozat a Magyar Köztársaság légterének NATO-repülőgépek által történő igénybevételéről

451. 75/1996. (IX. 13.) OGY határozat az Európai Rádiótávközlési Hivatal (ERO) létrehozásáról szóló Egyezményhez való csatlakozás megerősítéséről

452. 73/1996. (IX. 13.) OGY határozat a Szlovén Köztársaság Közép-Európai Szabadkereskedelmi Megállapodáshoz történő csatlakozásáról szóló Megállapodás megerősítéséről

453. 72/1996. (IX. 13.) OGY határozat a Magyar Köztársaság és a Kazak Köztársaság közötti baráti kapcsolatok és együttműködés alapjairól szóló, Budapesten, 1994. december 7-én aláírt szerződés megerősítése tárgyában

454. 71/1996. (IX. 13.) OGY határozat a Magyar Köztársaság és a Moldovai Köztársaság között a baráti kapcsolatok és együttműködés alapjairól szóló, 1995. április 19-én, Budapesten aláírt szerződés megerősítése tárgyában

455. 70/1996. (IX. 13.) OGY határozat a Magyar Köztársaság és Ausztrália között a kiadatásról szóló, Budapesten, az 1995. év október hó 25. napján aláírt szerződés megerősítéséről

456. 69/1996. (IX. 13.) OGY határozat a Magyar Köztársaság és Ausztrália között a bűnügyi jogsegélyről szóló, Budapesten, az 1995. év október hó 25. napján aláírt szerződés megerősítéséről

457. 62/1996. (VII. 9.) OGY határozat a nemzetgazdaság működőképessége szempontjából jelentős gazdasági társaságok körének az 1995. évi XXXIX. törvény alapján történő meghatározásáról

458. 61/1996. (VII. 9.) OGY határozat a Kormány szabadkereskedelmi politikájáról szóló tájékoztatási kötelezettségről

459. 56/1996. (VI. 21.) OGY határozat az 1996. év hátralévő részében a két- és többoldalú megállapodások alapján tervezett országgyűlési hozzájárulást igénylő csapatmozgásokról

460. 54/1996. (VI. 21.) OGY határozat a határokat átlépő televíziózásról szóló európai egyezmény megerősítéséről

461. 50/1996. (VI. 19.) OGY határozat a Magyar Köztársaság és Kanada között a kölcsönös bűnügyi jogsegélyről szóló, Budapesten, az 1995. év december hónapjának 7. napján aláírt szerződés megerősítéséről

462. 48/1996. (VI. 7.) OGY határozat a Budapest Bank részére juttatott 12 milliárd forintos állami támogatás körülményeinek vizsgálatáról

463. 47/1996. (VI. 7.) OGY határozat a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény végrehajtásának értékeléséről

464. 46/1996. (VI. 7.) OGY határozat ENSZ békefenntartó erők (UNTAES) magyarországi átvonulásáról és átmeneti állomásozásáról

465. 44/1996. (V. 24.) OGY határozat a gazdasági kamarákról szóló 1994. évi XVI. törvény végrehajtásának tapasztalatairól és az ezzel kapcsolatos intézkedésekről

466. 39/1996. (V. 15.) OGY határozat a Közép-Európai Szabadkereskedelmi Megállapodást Módosító Megállapodás megerősítéséről

467. 33/1996. (IV. 30.) OGY határozat az Egyetemes Postaegyesület XX. Kongresszusán aláírt 4. Pótjegyzőkönyv (Washington, 1989.) megerősítéséről

468. 32/1996. (IV. 30.) OGY határozat a Magyar Köztársaság csatlakozásáról a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezethez

469. 26/1996. (IV. 3.) OGY határozat a Magyar Köztársaság Kormánya és az Osztrák Szövetségi Kormány között a Mörbisch-Siegendorf összekötő út használatáról szóló Egyezmény megerősítéséről

470. 24/1996. (III. 28.) OGY határozat a Magyar Köztársaság és a Horvát Köztársaság között a Magyar Köztársaságban élő horvát kisebbség és a Horvát Köztársaságban élő magyar kisebbség jogainak védelméről szóló, Eszéken, 1995. április 5-én aláírt Egyezmény megerősítéséről

471. 16/1996. (III. 1.) OGY határozat a Magyar Köztársaság és a Szlovák Köztársaság között a közös államhatár rendjéről és az együttműködésről szóló szerződés megerősítéséről

472. 15/1996. (III. 1.) OGY határozat a Magyar Köztársaság és a Kínai Népköztársaság között a polgári és kereskedelmi ügyekben történő kölcsönös jogsegélyről szóló, Pekingben, 1995. év október hónap 9. napján aláírt szerződés megerősítéséről

473. 14/1996. (III. 1.) OGY határozat a kábítószerek és pszichotrop anyagok tiltott forgalmazása elleni, 1988. december 20-án, Bécsben kelt ENSZ Egyezmény megerősítéséről

474. 10/1996. (II. 9.) OGY határozat a Magyar Köztársaság Kormánya és az Orosz Föderáció Kormánya között a beruházások ösztönzéséről és kölcsönös védelméről Moszkvában, 1995. március 6-án aláírt Megállapodás megerősítéséről

475. 9/1996. (II. 9.) OGY határozat a Magyar Köztársaság és a Moldovai Köztársaság között a beruházások ösztönzéséről és kölcsönös védelméről Budapesten, 1995. április 19-én aláírt Megállapodás megerősítéséről

476. 8/1996. (II. 9.) OGY határozat a Magyar Köztársaság és Ukrajna között a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról a jövedelem- és vagyonadók területén Kijevben, 1995. május 19-én aláírt Egyezmény megerősítéséről

477. 7/1996. (II. 9.) OGY határozat a Magyar Köztársaság és a Kazah Köztársaság között a kettős adózás elkerülésére és az adóztatás kijátszásának megakadályozására a jövedelem- és a vagyonadók területén Budapesten, 1994. december 7-én aláírt Egyezmény megerősítéséről

478. 6/1996. (II. 9.) OGY határozat a Magyar Köztársaság és a Moldovai Köztársaság között a kettős adóztatás elkerülésére és az adóztatás kijátszásának megakadályozására a jövedelem- és vagyonadók területén Budapesten, 1995. április 19-én aláírt Egyezmény megerősítéséről

479. 5/1996. (II. 9.) OGY határozat a Magyar Köztársaság és a Dél-afrikai Köztársaság között a kettős adóztatás elkerüléséről a jövedelemadók területén Budapesten, 1994. március 4-én aláírt Egyezmény megerősítéséről

480. 4/1996. (II. 9.) OGY határozat a Magyar Köztársaság és Románia között a beruházások ösztönzéséről és kölcsönös védelméről Bukarestben, 1993. szeptember 16-án aláírt Megállapodás megerősítéséről

481. 3/1996. (II. 9.) OGY határozat a Magyar Köztársaság Kormánya és Mongólia Kormánya között a beruházások előmozdításáról és kölcsönös védelméről Ulánbátorban, 1994. szeptember 13-án aláírt Megállapodás megerősítéséről

482. 2/1996. (II. 9.) OGY határozat a Magyar Köztársaság és a Kazah Köztársaság között a beruházások ösztönzéséről és kölcsönös védelméről Budapesten, 1994. december 7-én aláírt Megállapodás megerősítéséről

483. 126/1995. (XII. 26.) OGY határozat a Munkaerőpiaci Alap önkormányzati jellegű irányításáról szóló törvényi szabályozásról

484. 123/1995. (XII. 22.) OGY határozat az 1995. évi LXXII. törvényben elfogadott agrárgazdasági támogatások előirányzatai együttes összegének túllépéséhez történő hozzájárulásáról

485. 122/1995. (XII. 22.) OGY határozat a személyazonosító jelre vonatkozó 46/1995. (VI. 30.) AB határozat következtében teendő intézkedésekről

486. 120/1995. (XII. 22.) OGY határozat az országos népszavazás kezdeményezésének elutasításáról

487. 114/1995. (XII. 12.) OGY határozat a délszláv válság békés rendezésének végrehajtását biztosító erők (IFOR) kötelékében korlátozott létszámú magyar műszaki kontingens részvételéről

488. 112/1995. (XII. 2.) OGY határozat a délszláv válság békés rendezésének végrehajtását biztosító erők (IFOR) Magyarországon történő átvonulásáról és átmeneti állomásozásáról

489. 111/1995. (XI. 30.) OGY határozat a magyar energiaszektor privatizációja elleni népi kezdeményezésről

490. 108/1995. (XI. 9.) OGY határozat a környezet védelmének általános szabályairól szóló törvény egyes rendelkezéseinek érvényesítése érdekében szükséges jogalkotási feladatokról

491. 105/1995. (XI. 1.) OGY határozat a Duna-Tisza közi homokhátság vízpótlásáról

  Vissza az oldal tetejére