Időállapot: közlönyállapot (2011.X.14.)

76/2011. (X. 14.) OGY határozat

az „Innovációs és fejlesztési eseti bizottság” létrehozásáról * 

1. Az Országgyűlés a Házszabály 34. § és 35. §-ának alapján eseti bizottságot hoz létre, amelynek neve: „Innovációs és fejlesztési eseti bizottság” (a továbbiakban: Bizottság)

2. A Bizottság feladata:

- Az Országgyűlés kutatásfejlesztés- és innovációpolitikai tevékenységének elősegítése;

- Az innovációt érintő törvények áttekintése;

- A kutatásról és fejlesztésről közvetlenül rendelkező törvények, kormány, illetve miniszteri rendeletek áttekintése;

- A K+F, innováció- és tudománypolitikai tevékenység kormányzati kezelésének módja, szervezeti rendjének áttekintése, hatékonyságának vizsgálata, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, a Nemzeti Erőforrás Minisztérium, a Nemzetgazdasági Minisztérium - tájékoztatása alapján;

- A tudomány és a gazdaság kapcsolatának erősítése.

3. A Bizottság munkájáról évente a Magyar Tudomány Ünnepéig, első ízben 2012. november 3-áig jelentést készít az Országgyűlés számára.

4. A Bizottság 15 tagból áll. A Bizottságba az országgyűlési képviselők közül 7 tagot a FIDESZ, 3 tagot a KDNP, 2 tagot az MSZP, 2 tagot a Jobbik és 1 tagot az LMP képviselőcsoportja delegál.

5. A Bizottság elnökét a FIDESZ, alelnökét az ellenzéki képviselőcsoportok jelölik - a bizottsági tagságra jelöltek közül. A Bizottság elnökének, alelnökének és tagjainak megválasztására az Országgyűlés elnöke terjeszt elő javaslatot a beérkezett jelölések alapján az Országgyűlésnek, amelyről az vita nélkül határoz.

6. A Bizottság munkájában állandó tanácskozási jogú szakértők vesznek részt. A szakértőket a Bizottság döntése alapján az elnök kéri fel.

7. A Bizottság megbízatása a tagjainak megválasztásáról szóló országgyűlési határozat közzétételekor kezdődik és jelen Országgyűlés működésének befejezéséig tart.

8. A Bizottság tagjai, tanácskozási jogú felkért szakértői munkájukért díjazásban nem részesülnek.

9. A Bizottság működési költségeit az Országgyűlés költségvetéséből kell fedezni.

10. A Bizottság ügyrendjét működésének kezdetén maga állapítja meg.

11. A jelen határozat a közzététele napján lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére