Időállapot: közlönyállapot (2011.XI.17.)

88/2011. (XI. 17.) OGY határozat

az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 23/2010. (V. 14.) OGY határozat módosításáról * 

1. Az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 23/2010. (V. 14.) OGY határozat a következők szerint módosul:

Az Országgyűlés

a Fenntartható fejlődés bizottságába

dr. Oláh Lajos (független) - korábban megüresedett alelnöki helyére -

Szabó Imrét (MSZP)

a bizottság alelnökévé,

az Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottságba

dr. Harangozó Tamás (MSZP) helyett

dr. Varga Lászlót (MSZP),

az Emberi jogi, kisebbségi, civil- és vallásügyi bizottságba

Baracskai József - korábban megüresedett tagsági helyére -

Varju Lászlót (független),

az Egészségügyi bizottságba

Varju László - korábban megüresedett tagsági helyére -

Baracskai Józsefet (független),

az Európai ügyek bizottságába

- korábban megüresedett tagsági helyére -

dr. Molnár Csabát (független),

a Fenntartható fejlődés bizottságába

Tóbiás József (MSZP) helyett

dr. Oláh Lajost (független),

a Fogyasztóvédelmi bizottságba

Szabó Imre (MSZP) helyett

Tóbiás Józsefet (MSZP),

az Ifjúsági, szociális, családügyi és lakhatási bizottságba

- korábban megüresedett tagsági helyére -

Szűcs Erikát (független),

a Kulturális és sajtóbizottságba

- korábban megüresedett tagsági helyére -

Vitányi Ivánt (független),

a Mezőgazdasági bizottságba

- korábban megüresedett tagsági helyére -

Ficsor Ádámot (független),

a Nemzetbiztonsági bizottságba

dr. Vadai Ágnes (független) - korábban megüresedett tagsági helyére -

dr. Harangozó Tamást (MSZP),

az Oktatási, tudományos és kutatási bizottságba

- korábban megüresedett tagsági helyére -

dr. Kolber Istvánt (független)

a Sport- és turizmusbizottságba

dr. Varga László (MSZP) helyett

dr. Vadai Ágnest (független),

a Számvevőszéki és költségvetési bizottságba

Font Sándor (Fidesz) helyett

Bodó Sándort (Fidesz)

a bizottság tagjává

megválasztja.

2. E határozat elfogadásakor *  lép hatályba, és a közzétételét követő napon hatályát veszti.


  Vissza az oldal tetejére