Időállapot: közlönyállapot (2011.XI.24.)

90/2011. (XI. 24.) OGY határozat

az egyenruhás bűnözés folyamatát, hátterét és a gyöngyöspatai eseményeket feltáró, valamint az egyenruhás bűnözés felszámolását elősegítő eseti bizottság felállításáról szóló 34/2011. (VI. 7.) OGY határozat módosításáról * 

1. Az egyenruhás bűnözés folyamatát, hátterét és a gyöngyöspatai eseményeket feltáró, valamint az egyenruhás bűnözés felszámolását elősegítő eseti bizottság felállításáról szóló 34/2011. (VI. 7.) OGY határozat 5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„5. A Bizottság munkájáról jelentést készít, amelyet 2012. március 30-ig benyújt az Országgyűlés elé.”

2. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.


  Vissza az oldal tetejére