Időállapot: közlönyállapot (2012.V.9.)

2012. évi XLII. törvény

a Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló 2010. évi XLII. törvény módosításáról * 

1. § A Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló 2010. évi XLII. törvény (a továbbiakban: Mftv.) 1. § f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Magyarország minisztériumai a következők:)

f) Emberi Erőforrások Minisztériuma,”

2. § Az Mftv. 2. §-a a következő (5) és (6) bekezdéssel egészül ki:

„(5) Ahol a Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló 2010. évi XLII. törvény módosításáról szóló 2012. évi XLII. törvény hatálybalépését megelőzően kiadott jogszabály vagy közjogi szervezetszabályozó eszköz

a) Nemzeti Erőforrás Minisztériumot említ, ott Emberi Erőforrások Minisztériumát,

b) nemzeti erőforrás minisztert említ, ott emberi erőforrások miniszterét

kell érteni.

(6) Az Emberi Erőforrások Minisztériuma a Nemzeti Erőforrás Minisztérium jogutódja.”

3. § Ez a törvény 2012. május 14-én lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.


  Vissza az oldal tetejére