Időállapot: közlönyállapot (2012.V.22.)

2012. évi XLVIII. törvény

a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény módosításáról * 

1. § A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 2. melléklet I. pontjában a

a) „Magyar Export-Import Bank Zrt. 25%+1 szavazat” szövegrész helyébe a „Magyar Export-Import Bank Zrt. 100%”,

b) „Magyar Exporthitel Biztosító Zrt. 25%+1 szavazat” szövegrész helyébe a „Magyar Exporthitel Biztosító Zrt. 100%”

szöveg lép.

2. § Ez a törvény a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

3. § Az 1. § az Alaptörvény 38. cikk (1) és (2) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.


  Vissza az oldal tetejére