Időállapot: közlönyállapot (2012.VI.18.)

2012. évi LXVII. törvény

a Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény módosításáról * 

1. § A Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. § Az Országgyűlés az államháztartás központi alrendszerének (a továbbiakban: központi alrendszer) 2012. évi

a) bevételi főösszegét 14 341 944,6 millió forintban,

b) kiadási főösszegét 14 918 105,3 millió forintban,

c) hiányát 576 160,7 millió forintban

állapítja meg.”

2. § A Kvtv. 1. melléklet, X. Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium fejezet,

a) 8. Fővárosi, megyei kormányhivatalok és Megyei intézményfenntartó szervek, átvett intézmények cím,

aa) 1. Fővárosi, megyei kormányhivatalok alcím 2012. évi támogatási előirányzatában a „73 815,3” szövegrész helyébe a „74 812,8” szöveg,

ab) 1. Fővárosi, megyei kormányhivatalok alcím, 1. Működési költségvetés előirányzat-csoport, 1. Személyi juttatások kiemelt előirányzat 2012. évi kiadási előirányzatában a „71 159,9” szövegrész helyébe a „71 780,0” szöveg,

ac) 1. Fővárosi, megyei kormányhivatalok alcím, 1. Működési költségvetés előirányzat-csoport, 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiemelt előirányzat 2012. évi kiadási előirányzatában a „18 936,3” szövegrész helyébe a „19 103,7” szöveg,

ad) 1. Fővárosi, megyei kormányhivatalok alcím, 1. Működési költségvetés előirányzat-csoport, 3. Dologi kiadások kiemelt előirányzat 2012. évi kiadási előirányzatában a „16 818,0” szövegrész helyébe a „17 028,0” szöveg,

b) X. fejezet 1-20. cím összesen sorának 2012. évi kiadási előirányzatában a „357 973,2” szövegrész helyébe a „358 970,7” szöveg, 2012. évi támogatási előirányzatában a „266 128,8” szövegrész helyébe a „267 126,3” szöveg,

c) X. fejezet összesen sorának 2012. évi kiadási előirányzatában a „458 719,3” szövegrész helyébe a „459 716,8” szöveg, 2012. évi támogatási előirányzatában a „267 061,4” szövegrész helyébe a „268 058,9” szöveg

lép.

3. § A Kvtv. 1. melléklet, XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet,

a) 4. Egyéb költségvetési bevételek cím, 2. Központosított bevételek alcím, 1. Bírságbevételek jogcím-csoport 2012. évi bevételi előirányzatában a „32 441,1” szövegrész helyébe a „33 438,6” szöveg,

b) XLII. fejezet összesen sorának 2012. évi bevételi előirányzatában a „6 829 428,7” szövegrész helyébe a „6 830 426,2” szöveg

lép.

4. § Ez a törvény a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.


  Vissza az oldal tetejére