Időállapot: közlönyállapot (2012.VI.27.)

2012. évi LXXXI. törvény

a sporthuliganizmus jelensége elleni fellépés érdekében szükséges egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CIV. törvény módosításáról * 

1. § (1) A sporthuliganizmus jelensége elleni fellépés érdekében szükséges egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CIV. törvény 25. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) E törvény 16. §-a 2013. július 1-jén lép hatályba.”

(2) A sporthuliganizmus jelensége elleni fellépés érdekében szükséges egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CIV. törvény a következő 25/A. §-sal egészül ki:

„25/A. § Ez a törvény 2013. július 2-án hatályát veszti.”

2. § Ez a törvény a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.


  Vissza az oldal tetejére