Időállapot: közlönyállapot (2012.VII.23.)

2012. évi CXXI. törvény

a világörökségről szóló 2011. évi LXXVII. törvény módosításáról * 

1. § A világörökségről szóló 2011. évi LXXII. törvény 13. § (6) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép.

„(6) A miniszter - az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter közreműködésével - e törvény hatálybalépését követő tizenkét hónapon belül felülvizsgálja a világörökségi helyszínen található, állami tulajdonban lévő vagyonelemek hasznosítására vonatkozó bérleti, vagyonkezelési vagy egyéb használati jogviszonyt alapító szerződéseket. Amennyiben a miniszter megállapítja, hogy valamely szerződés az Egyezményben vagy e törvényben rögzített célokkal ellentétes vagy azok megvalósítását jelentős mértékben korlátozza, illetve akadályozza, erről értesíti:

a) a vagyonelem hasznosításért felelős szervezetet, valamint

b) a vagyonelemet szerződés alapján hasznosító személyt, jogi személyt, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezetet.”

2. § Ez a törvény a kihirdetését követő napon lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére