Időállapot: közlönyállapot (2012.VII.24.)

2012. évi CXXIX. törvény

az állattenyésztésről szóló 1993. évi CXIV. törvény módosításáról * 

1. § Az állattenyésztésről szóló 1993. évi CXIV. törvény (a továbbiakban: Átv.) 45/A. §-a a kővetkező (1a) bekezdéssel egészül ki:

„(1a) Nem szabható ki állattenyésztési bírság, ha az (1) bekezdés b), c), e) és g) pontja szerinti jogsértést ebfajta vonatkozásában követték el.”

2. § Hatályát veszti az Átv. 45/A. § (1a) bekezdésének „b), c), e) és” szövegrésze.

3. § (1) Ez a törvény - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba.

(2) A 2. § 2013. június 1-jén lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére