Időállapot: közlönyállapot (2012.VII.26.)

2012. évi CXXXI. törvény

a Nemzetközi Vasúti Árufuvarozásról szóló Megállapodás (SzMGSz) és Mellékletei 2011. évi módosításainak és kiegészítéseinek kihirdetéséről * 

[A Nemzetközi Vasúti Árufuvarozásról szóló Megállapodás (SzMGSz) és Mellékletei 2011. évi módosításai és kiegészítései Magyarország vonatkozásában 2011. július 1-jén léptek nemzetközi jogilag hatályba.]

1. § Az Országgyűlés a Nemzetközi Vasúti Árufuvarozásról szóló Megállapodás (SzMGSz) és Mellékletei módosításokkal és kiegészítésekkel egységes szerkezetben történő kihirdetéséről szóló 2011. évi XXXVII. törvénnyel kihirdetett Megállapodás (a továbbiakban: SzMGSz), valamint 2-3., 5-6., 10., 12.6., 13.2. és 22. számú mellékletei, valamint 14. számú mellékletének módosult rendelkezései 2011. július 1-jétől hatályos szövegét e törvénnyel kihirdeti.

2. § (1) Az SzMGSz hiteles orosz nyelvű szövegét és annak hivatalos magyar nyelvű fordítását e törvény 1. melléklete tartalmazza.

(2) Az SzMGSz 2. számú mellékletének hiteles orosz nyelvű szövegét és annak hivatalos magyar nyelvű fordítását e törvény 2. melléklete tartalmazza.

(3) Az SzMGSz 3. számú mellékletének hiteles orosz nyelvű szövegét és annak hivatalos magyar nyelvű fordítását e törvény 3. melléklete tartalmazza.

(4) Az SzMGSz 5. számú mellékletének hiteles orosz nyelvű szövegét és annak hivatalos magyar nyelvű fordítását e törvény 4. melléklete tartalmazza.

(5) Az SzMGSz 6. számú mellékletének hiteles orosz nyelvű szövegét és annak hivatalos magyar nyelvű fordítását e törvény 5. melléklete tartalmazza.

(6) Az SzMGSz 10. számú mellékletének hiteles orosz nyelvű szövegét és annak hivatalos magyar nyelvű fordítását e törvény 6. melléklete tartalmazza.

(7) Az SzMGSz 12.6. számú mellékletének hiteles orosz nyelvű szövegét és annak hivatalos magyar nyelvű fordítását e törvény 7. melléklete tartalmazza.

(8) Az SzMGSz 13.2. számú mellékletének hiteles orosz nyelvű szövegét és annak hivatalos magyar nyelvű fordítását e törvény 8. melléklete tartalmazza.

(9) Az SzMGSz 14. számú melléklet 1. Rész, 2., 3., 5., 7. és 9. Fejezet módosításainak és kiegészítéseinek hiteles orosz nyelvű szövegét és annak hivatalos magyar nyelvű fordítását e törvény 9. melléklete tartalmazza.

(10) Az SzMGSz 14. számú melléklet 8. fejezetének hiteles orosz nyelvű szövegét és annak hivatalos magyar nyelvű fordítását e törvény 10. melléklete tartalmazza.

(11) Az SzMGSz 22. számú mellékletének hiteles orosz nyelvű szövegét és annak hivatalos magyar nyelvű fordítását e törvény 11. melléklete tartalmazza.

3. § (1) E törvény a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) E törvény végrehajtásához szükséges intézkedésekről a közlekedésért felelős miniszter gondoskodik.

1-11. melléklet a 2012. évi CXXXI. törvényhez * 


  Vissza az oldal tetejére