Időállapot: közlönyállapot (2012.IX.24.)

2012. évi CXXXIII. törvény

a Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény módosításáról * 

1. § A Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 3. alcíme a következő 9/A. §-sal egészül ki:

„9/A. § Az állam a Magyar Export-Import Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság számára 2012. évben nyújtandó tulajdonosi kölcsönt legfeljebb 150 000,0 millió forint összegben állampapírok átadásával is teljesítheti. A külgazdaságért és a Kárpát-medencei Gazdasági Övezet gazdaságfejlesztéséért felelős miniszter mint a Magyar Export-Import Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság tekintetében tulajdonosi jogok gyakorlására jogosult, a tulajdonosi kölcsönnyújtás keretében történő állampapír-átadást az Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság útján teljesíti.”

2. § Ez a törvény a kihirdetését követő napon lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére